Navigatie overslaan

Braaf­ste stu­den­ten van Neder­land wonen in … Groningen

De braafste studenten van Nederland studeren in Groningen. Nou ja, braaf? In elk geval zijn Groningse studenten aanzienlijk rustiger en braver dan vaak wordt gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de Groningse politie. Volgens de onderzoekers klopt het imago van de veelvuldig dronken en feestvierende student niet.

Het is niet zo dat studenten een leven leiden dat vaak in het teken staat van feestvieren en bier drinken. Uit het onderzoek blijkt dat studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen meestal een rustig leventje leiden en zich keurig gedragen. Uit het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag onder Groningse studenten blijkt dat de gemiddelde student in Groningen zich vrij gematigd en zelfs keurig gedraagt. Niveaus van agressie, criminaliteit en harddrugsgebruik zijn ‘geruststellend laag’. ‘En ook al drinken studenten meer dan leeftijdsgenoten, toch blijft ook het drankgebruik van de overgrote meerderheid binnen de perken’, aldus een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen.

Tijdens het onderzoek zijn in het studiejaar 2009/2010 ongeveer duizend eerstejaars studenten ondervraagd over alcoholgebruik, drugsgebruik, onveilig seksueel contact en agressie/criminaliteit. De helft van deze studenten deed mee aan vervolgonderzoek waarin ze voor aanvang van het studiejaar (juli) en op twee momenten gedurende het eerste jaar (december en maart) vragen beantwoordden. De respondenten waren gemiddeld 19 jaar oud; 66 procent van hen was vrouw; 22 procent was lid van een studentenvereniging.

Uit het onderzoek blijkt dat eerstejaarsstudenten in een gewone collegeweek gemiddeld tien glazen alcohol drinken. Het verschil tussen mannen (16 glazen) en vrouwen (6 glazen) is groot.

Dit imago vertoont nog de meeste overeenkomsten met het gedrag van studenten die lid zijn van een studentenvereniging. Leden van studentenverenigingen steken met een gemiddelde van 21 glazen boven het gemiddelde uit. Deze studenten drinken overigens al voor de studie meer dan gemiddeld.

Dit imago beïnvloedt het beeld dat studenten hebben van drankgebruik binnen hun groep: ze denken dat de gemiddelde student een zware drinker is. In werkelijkheid drinkt de gemiddelde student veel minder.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring