Navigatie overslaan

Chem­port Euro­pe: het Noor­den als wereld­wij­de kop­lo­per in groe­ne chemie

De Eemshaven, Delfzijl en Emmen spelen al jarenlang een belangrijke rol in de Europese chemiewereld. Door de krachten van die drie noordelijke chemieclusters te bundelen in het nieuwe samenwerkingsverband ‘Chemport Europe’ moet een nieuw, volledig groen ecosysteem ontstaan, dat een wereldwijde koplopersrol vervult in de transitie naar een biobased economy.

Het is de bedoeling dat de chemiesector in Groningen en Drenthe in 2030 nagenoeg volledig is overgestapt op het gebruik van duurzame grondstoffen. Er zijn inmiddels al tal van chemiebedrijven in de Eemshaven, Delfzijl en Emmen die al behoorlijk ver zijn in die ambitie. Zo worden in de Eemshaven al gigantische hoeveelheden groene energie opgewekt, produceert een bedrijf als BioMCN in Delfzijl biomethanol uit bietenpulp en wordt in Emmen hard gewerkt aan de ontwikkeling van duurzame kunststofvezels.

Voor de ontwikkeling van zulke innovatieve duurzame chemicaliën en producten zijn gewassen zoals aardappelen, suikerbieten en tarwe onmidbaar. Door het agrarische karakter van Noord-Nederland zijn die volop aanwezig in de regio. De combinatie met een sterke chemie- en energiesector in de regio maakt van Chemport Europe de aangewezen regio om een voortrekkersrol te vervullen in de transitie naar een wereldwijde biobased economie.

Ondernemingen in de chemie kunnen zich via Chemport Europe aansluiten bij bestaande ketens. Daardoor kan de chemie binnen het ecosysteem in hoog tempo verduurzamen en vergroenen. Doordat verschillende ondernemingen in dezelfde sector actief zijn en grondstoffen met elkaar uitwisselen ontstaat een circulaire economie. In Delfzijl gaat het daarbij vooral om ‘intermediate chemicals’, oftewel chemische tussenproducten, en in Emmen is veel kennis en bedrijvigheid rond polymeren en kunststofvezels aanwezig.

Maar het zijn niet alleen de bedrijven die zorgen voor biobased innovatie: ook de Rijksuniversiteit Groningen en diverse hogescholen werken nauw samen met de chemiesector in de regio. Zo zijn er proeftuinen ontwikkeld waar tal van nieuwe ideeën voor duurzame producten en toepassingen onstaan. Daarnaast bereiden de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio steeds meer talentvolle jonge mensen op voor functies in de logistiek, agri-business, energiesector en chemische industrie. Dat betekent dat er volop arbeidspotentieel en ambitie is om de biobased chemie een forse impuls te geven.

Nog een grote kracht van Chemport Europe is dat ook lokale en regionale overheden én de milieubeweging nauw betrokken zijn. De ambities worden dus door ondernemers, onderwijs, overheid en de milieubeweging onderschreven. Dat zorgt voor soepele besluitvorming en vlotte vergunningen. Het proces van een ambitieus idee naar een veelbelovend product kan in Chemport Europe zo in rap tempo doorlopen worden.

Voor meer informatie: www.chemport.eu

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring