Navigatie overslaan

Con­fe­ren­tie Neder­land Digi­taal van­uit Gro­nin­gen; aan­mel­den nu mogelijk

De landelijke Conferentie Nederland Digitaal vindt volgend jaar in Groningen plaats: van 8 tot en met 10 februari. De tweede editie van de conferentie zou vorig jaar al in Groningen zijn, maar ging toen vanwege corona niet door. Aanmelden voor het event van 2021 is sinds deze week mogelijk. De conferentie vindt in ieder geval online plaats. De komende maanden wordt door de organisatie het programma verder ingevuld.

Het thema van de conferentie is ‘samen verantwoord digitaliseren’. De samenleving en Nederlandse economie digitaliseren in snel tempo. Dit vraagt om een goede balans tussen het benutten van kansen en het verkleinen van de risico’s, waarbij ook rekening wordt gehouden met de bescherming van onze grondrechten. Dat vergt samenwerking, kennisdeling en zichtbaar kunnen maken wat de ontwikkelingen en resultaten zijn. Het belang van digitalisering is tijdens de coronacrisis nog eens extra duidelijk geworden. Langs de prioriteiten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie laat de conferentie zien welke resultaten er de afgelopen tijd zijn geboekt en waar mogelijkheden liggen voor opschaling. Voor onze economie, voor het uitvoeren van publieke taken en voor de informatieveiligheid.

Noorden Digitaal Talent Award

Op de agenda staat ook de eerste Noorden Digitaal Talent Award. Met deze award biedt Noorden Digitaal aanstormend digitaal talent een podium en moedigt zij talent aan om zich bezig te houden met digitalisering. De Noorden Digitaal Talent Award staat tot 3 januari 2020 open voor aanmelding van scripties, projecten of profielwerkstukken. Deelnemers kunnen een prijs winnen van 500 euro voor de beste ontdekking en een voor de beste oplossing. Er is ook een publieksprijs voor het project met de meeste stemmen.

Over Conferentie Nederland Digitaal

De jaarlijkse conferentie is een initiatief van het kabinet. De conferentie wordt georganiseerd door drie ministeries: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. De programmering van de Conferentie Nederland Digitaal is gebaseerd op de prioriteiten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. De programmering komt tot stand met bedrijven, overheden, kennisinstituten, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Aanmelden

De conferentie vindt in ieder geval online plaats. De komende maanden wordt door de organisatie het programma verder ingevuld. Afhankelijk van de actuele corona-ontwikkelingen zal (een deel van) de conferentie fysiek in Groningen plaatsvinden.

Aanmelden voor de conferentie kan hier.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring