Navigatie overslaan

Corona­fonds: ruim 5 ton sub­si­die voor onder­ne­mers die stu­den­ten een vei­li­ge sta­ge­plaats bieden

De provincie Groningen wil zorgen voor meer veilige stageplaatsen. Ook stimuleren ze scholingsactiviteiten van medewerkers bij bedrijven, kennisinstellingen of organisaties. Sinds 1 maart is er ruim vijf ton beschikbaar in twee nieuwe subsidieregelingen. Het geld komt uit een speciaal Coronafonds.

Volgens gedeputeerde Tjeerd van Dekken is het van groot belang dat de Groningers zich kunnen blijven ontwikkelen. “Hetzij via scholing als je een baan hebt of via een passende stage als je nog studeert. Juist nu -in deze lastige coronatijd - vergeten we dat nog wel eens. Met bijdragen uit het Coronafonds helpen we bedrijven sterker uit de coronacrisis te komen”, zegt hij.

Arbeidsmarktscholing

De subsidieregeling arbeidsmarktscholing is bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen of organisaties die ondanks de coronacrisis willen investeren in scholing en het vergroten van de kennis van hun medewerkers. Door het stimuleren van scholingsactiviteiten wordt de Groningse arbeidsmarkt versterkt en het kennisniveau bij werkgevers en werknemers vergroot. In de subsidieregeling zit 270.000 euro.

Stageplaatsen

Met de subsidieregeling stageplaatsen worden ondernemingen kennisinstellingen en organisaties gestimuleerd om een veilige stageplaats aan te bieden aan studenten van het Praktijk Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO, HBO en WO. Door de coronacrisis hebben veel studenten het afgelopen jaar moeite gehad om een stageplaats te vinden of moesten zij hun stage noodgedwongen stopzetten. Potentiële stagegevers hebben door de crisis andere (financiële) prioriteiten of konden door de coronamaatregelen moeilijk of geen veilige stage aanbieden. In de subsidieregeling zit 270.000 euro.

Coronafonds

Het Coronafonds van de provincie is bedoeld om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op vrijetijdseconomie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De verdeling van het Coronafonds - in totaal € 11,5 miljoen - gaat in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en gemeenten. Vanuit het fonds is €270.000 beschikbaar voor arbeidsmarktscholing en € 270.000 voor stageplaatsen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring