Navigatie overslaan

Cre­a­tie­ve indu­strie uit Rand­stad naar Gro­ning­se platteland

In Hornhuizen in de gemeente De Marne in Noordwest-Groningen vestigde zich in 2008 grafisch ontwerper Erik Wong uit Amsterdam. Hij nam zijn intrek in een pand met een leegstaand café. Nu, vier jaar later, is dit gebouw een belangrijke plek in het dorp, maar ook voor de kunstenaar zelf. Zijn relaties uit de Randstad hebben hem ook weten te vinden. Dit verhaal van Erik Wong staat niet op zichzelf: steeds meer kleine bedrijven uit de creatieve sector in de Randstad hebben de weg naar het Noorden gevonden.

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat steeds meer kleine bedrijven uit de creatieve sector zich vestigen in krimpgebieden. Dergelijke kleine bedrijven, ‘cottage industries’ genoemd, lijken een steeds belangrijkere rol te gaan spelen in de plattelandseconomie.

Belangrijkste kenmerk is dat hun klanten niet uit de regio zelf komen, maar uit de rest van Nederland of het buitenland. De meeste bedrijfjes die zich op het Groningse platteland vestigen komen uit de Randstad.

Toen Erik Wong begin 2008 in Hornhuizen kwam wonen, stond het café leeg. Een donker gat midden in het dorp. Een vierdaagse workshop met studenten van de Gerrit Rietveld Academie bracht daar verandering in. Er brandde weer licht, er werd gewerkt, er gebeurde iets. Dat vroeg om een vervolg, zeker toen de vorige eigenaar z'n sloopplannen bekendmaakte. Wong voerde actie. Met succes. Het pand is in mei 2010 aangekocht. De rest is geschiedenis. En die is terug te vinden op de grafisch fraai ontworpen website van Erik Wong: http://www.wongema.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring