Navigatie overslaan

De Bos­at­las van de ener­gie’ zorgt voor aan­dacht voor ener­gie op voort­ge­zet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt steeds meer aandacht voor ‘energie’. Het onderwerp heeft tegenwoordig een belangrijke rol in de aardrijkskundeles. Om het onderwijs nog beter op elkaar af te stemmen, wordt een speciaal lessenpakket over energie ontwikkeld en hebben alle scholen in het voortgezet onderwijs vijftien exemplaren van De Bosatlas van de energie ontvangen. De atlas, uitgegeven door de Groningse uitgever Noordhoff is sowieso een groot succes.

Nederland heeft een rijke geschiedenis als het gaat om energie. In eigen bodem hebben we veel turf, steenkool, aardolie en aardgas. Vanaf de Gouden Eeuw zorgde een grote voorraad van fossiele brandstoffen voor flink wat economische voorspoed. Ook nu nog produceert de Nederlandse energiesector voor tientallen miljarden euro’s en houdt het veel mensen aan het werk. Energie blijft ook in de toekomst een belangrijke rol spelen in ons land. Zo hebben we een gunstige ligging aan zee en zorgen zeehavens ervoor dat we een goede uitvalsbasis zijn voor werk aan offshore windparken. Ook is er nog steeds veel gas in onze bodem en hebben we in Nederland een Europese gasrotonde. We zijn een Europees energieknooppunt voor onder andere aardgas, biomassa en windenergie.

De Bosatlas van de energie geeft een beeld van de toekomst van energie in Nederland op basis van historische bronnen, actuele gegevens en toekomstscenario’s. Van de atlas, die in november verscheen, zijn er al 20.000 exemplaren verkocht. Uitgever Noordhoff uit Groningen kan dankzij steun van de overheid en negen bedrijven alle voortgezet onderwijs-instellingen in Nederland een aantal exemplaren cadeau geven.

Hoogleraar onderwijsgeografie Joop van der Schee van de Vrije Universiteit Amsterdam, tevens vertegenwoordiger van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap voor het aardrijkskundeonderwijs, ontwikkelt met zijn medewerkers een lessenreeks die leerlingen in het voortgezet onderwijs wegwijs gaat maken in de atlas en in de wereld van de energie. Het lesmateriaal is direct na de zomervakantie beschikbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring