Navigatie overslaan

Digi­tal Soci­e­ty Hub

De Digital Society Hub is dé innovatiewerkplaats op het gebied van digitalisering van de Hanzehogeschool Groningen. Via de werkveld adviescommissies van de opleidingen, partners van lectoraten zijn we duurzaam verbonden met het bedrijfsleven en overheid. Daarnaast werken we samen met strategische partners op specifieke thema’s en projecten.

Digital Society Hub (DSH) is een inspirerende omgeving, een broedplaats, waar creatieve en kundige mensen uit het onderwijs en onderzoek samen met het bedrijfsleven kansen/oplossingen bedenken en uitproberen.

Wat is een innovatiewerkplaats?

Digital Society Hub is een innovatiewerkplaats van het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen. Een innovatiewerkplaats is een fysieke en virtuele plek waar onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk samenwerken aan complexe vraagstukken afkomstig uit de beroepspraktijk of de maatschappij.

Innovatiewerkplaatsen zijn multidisciplinair. In de samenwerking met andere disciplines leren deelnemers over de grenzen van hun eigen vakgebied en omgeving te kijken. Innovatiewerkplaatsen brengen ontwikkeling teweeg en zijn een voedingsbodem voor innovatie producten, diensten en start-ups.

ICT als verbindende factor

De DSH is een experimenteeromgeving pur sang. Er zijn al meerdere hubs in en rondom Groningen, gefocust op energie (EnTranCe), biobased economy (ZAP) en healthy ageing (Health Hub Roden). Deze werkplaatsen hebben hun eigen bestaansrecht om vanuit economische-, maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen aan innovaties te werken. Daarnaast hebben ze verbindingen met elkaar en op die snijvlakken ontstaan ook relevante innovaties. Zo hebben bijvoorbeeld bouwen en energie, bouwen en gezondheid en procestechnologie en ICT gezamenlijke thema’s om uit te werken. Ook het trio bouwen, ICT en gezondheid heeft een samenhang die tot innovatieprojecten leidt. Kenmerkend is: alle werkplaatsen hebben iets met ICT en ICT iets met hen. Digital Society Hub is de innovatiewerkplaats waar ICT, communicatie en interactieve media gebruikt worden om innovaties tot stand te brengen met betrekking tot energie, healthy ageing en ondernemerschap.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring