Navigatie overslaan
01/01/2020

Digitale geletterdheid in het onderwijs

Als eerste onderwijsinstelling in Nederland is Openbaar Onderwijs Groningen in 2016 gestart met een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid van groep 1 van de basisschool tot en met de examenklas. Digitale geletterdheid houdt in dat leerlingen verantwoord kunnen omgaan met de digitale wereld, van social media tot verslagen maken op de computer en werken in de Cloud. Doel is de leerlingen goed voor te bereiden op de digitale toekomst. Alle scholen van Openbaar Onderwijs Groningen nemen deel aan de leerlijn digitale geletterdheid. Zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Meer weten? Bekijk de onderstaande video of ga naar www.openbaaronderwijsgroningen.nl.

01/01/2020
Oude handschriften lezen met behulp van AI
01/01/2020
TKP: Leren van een ethische hacker