Navigatie overslaan

Door pro­vin­cie gesteun­de eve­ne­men­ten trek­ken 2,3 mil­joen bezoekers

Evenementenorganisaties die door de provincie Groningen van financiële steun werden voorzien, wisten van 2011 tot en met 2014 maar liefst 2,3 miljoen bezoekers te trekken. Dat blijkt uit een evaluatie van het provinciale subsidiebeleid voor haar Budget Evenementen over de afgelopen jaren.

In totaal kwamen er in de afgelopen drie jaar 219 subsidieaanvragen voor evenementen bij de provincie binnen. Daarvan werden er 122 gehonoreerd. Daaronder waren 47 culturele evenementen, die weer zijn onderverdeeld in erfgoed en geschiedenis (6), theater (11) en muziek (30). Daarnaast ontvingen 34 sportevenementen financiële steun en konden ook 41 brede evenementen met een mix van verschillende categorieën rekenen op geld van de provincie.

Het totale bedrag aan verleende subsidie kwam op bijna 1,9 miljoen euro uit. Met een totaal bezoekersaantal van iets minder dan 2,3 miljoen betekent dit dat de provincie per bezoeker 82 eurocent bijlegde.

Iets minder dan de helft van het provinciale evenementenbudget kwam bij evenementen in de stad Groningen terecht en iets meer dan de helft bij evenementen in de rest van de provincie.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, heeft de provincie een aantal criteria opgesteld. Zo moeten de evenementen bovenregionale media-aandacht opleveren en minimaal 3000 bezoekers trekken. Aan dat eerste criterium voldeden alle evenementen en ook de bezoekersaantallen wisten in vrijwel alle gevallen de gestelde norm te behalen.

Een criterium dat dit jaar, 2015, is afgeschaft, is dat organisaties slechts drie jaar voor subsidie in aanmerking konden komen. Alleen een zestal terugkerende evenementen kon de afgelopen jaren rekenen op een langdurig subsidiecontract. Deze regeling was bedoeld om de aanwas van nieuwe evenementen te stimuleren. Dat is volgens de provincie goed gelukt, met in de afgelopen vier jaar respectievelijk 17, 10, 14 en 15 nieuwe initiatieven.

Op basis van de evaluatie van het Budget Evenementen voor de periode 2010-2014 wordt momenteel gewerkt aan een nieuw subsidiebeleid voor de periode 2016-2020. Dit zal in september 2015 gepresenteerd worden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring