Navigatie overslaan

Drij­ven­de LNG-instal­la­tie begin augus­tus ver­wacht in Gro­ning­se Eemshaven

Als alles goed gaat ligt er in augustus een drijvende LNG-installatie in de Eemshaven. De voorbereidingen voor de realisatie van een importterminal voor LNG vorderen in rap tempo. Vandaag, maandag 25 april, start de inschrijving voor marktpartijen die LNG naar Europa willen brengen. De drijvende LNG-installatie - die nu nog in Singapore ligt - gaat in mei op transport richting Nederland, begin augustus wordt de aankomst in de Eemshaven verwacht.

“We gaan nu in verdere onderhandeling met potentiële klanten”, zegt Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie. “Zij gaan onze terminal in de nabije toekomst gebruiken. Eerst voor LNG, later voor groene waterstof."

Voordat het aardgas per schip op transport gaat, wordt het geschikt gemaakt voor de reis. Het gas wordt vloeibaar (Liquefied) gemaakt. Bij aankomst moet het vervolgens ook weer vluchtig worden gemaakt, zodat het geschikt is voor het transport in het Nederlands gasnetwerk. In de Eemshaven komen installaties waar de drijvende LNG-installatie - de S188 van de Belgische firma Exmar - aan kan landen. Vervolgens vindt er een omzetting van vloeibaar naar gasvormig plaats, waarmee het gas gereed is voor transport in het Nederlandse leidingnetwerk. De drijvende LNG installatie maakt het mogelijk om vloeibaar aardgas per schip naar de Eemshaven te brengen om daar door de installatie weer omgezet te worden naar gas.

Terminal mogelijk ook inzetbaar voor groene waterstof

Marktpartijen kopen het LNG-gas in en gebruiken de nieuwe drijvende terminal om al deze winter vloeibaar aardgas naar Nederland te kunnen brengen. Vanuit de Eemshaven draagt Gasunie dan verder zorg voor het verdere transport van gas in Nederland via het landelijke gasleidingnetwerk. In de toekomst zou een nieuwe terminal kunnen dienen voor de inzet van groene waterstof. Waterstof is een speerpunt in de strategie van Gasunie en een pijler onder de toekomstige economische ontwikkeling van Noord-Nederland.

Import LNG vergroten

Afgelopen maart maakte Minister Jetten van Energie en Klimaat bekend dat het Nederlandse kabinet samen met Gasunie onderzoekt hoe de importcapaciteit voor LNG in Nederland op korte termijn kan worden vergroot. De import van LNG kan bijdragen aan minder afhankelijkheid van gas uit Rusland. Naast Eemshaven zal ook de bestaande GATE-terminal op de Maasvlakte in Rotterdam een optimalisatie ondergaan waardoor er meer LNG gerealiseerd kan worden. Eemshaven én Rotterdam samen zijn dan goed voor een verdubbeling van de LNG-capaciteit in Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring