Navigatie overslaan

Eco Fuels: oud fri­tuur­vet als onmis­ba­re scha­kel in de energietransitie

Brandstofproducent Eco Fuels, in de Eemshaven, ontwikkelt een nieuw procédé om meer vormen van gebruikt frituurvet te benutten voor de productie van biobrandstof. Dat betekent dat een toenemend aandeel van deze ‘used cooking oils’ (uco’s) een nuttige toepassing krijgt. Op dit moment wordt ongeveer 40 procent van de frituur- en keukenvetten in Europa ingezameld en verwerkt.

Dat meldt de nieuwsbrief van Groningen Seaports.

Het moederbedrijf van Eco Fuels, de Bio Oil Group in Oostenrijk, zamelt in heel Europa bij de horeca en inleverpunten de gebruikte olie in, om die op vier locaties te verwerken, zo meldt de nieuwsbrief van Groningen Seaports. “In 2021 hebben wij de productiecapaciteit opgevoerd naar 160.000 ton per jaar”, zo zegt operationeel directeur Aart van Eekelen van de Bio Oil Group tegen Groningen Seaports. “Voor het maken van biobrandstof beginnen we nu eerst met het voorbehandelen van de grondstoffen. Daardoor worden we veel flexibeler bij de inzet van gebruikte vetten en kunnen wij onze nieuwe capaciteit meteen ten volste benutten, maar daarnaast eenvoudiger blijvend uitbouwen.”

Het eindproduct van Eco Fuels is door een chemische bewerking omgevormd tot een biodiesel die ideaal is als bijmengbrandstof in het vrachtvervoer over weg en water. Het zal nog jaren duren voor vrachtauto’s en -schepen overgeschakeld zijn van fossiel naar volledig nieuwe brandstoffen zoals groene waterstof of groene elektriciteit. Biodiesel van Eco Fuels is nu al realiteit en draagt stevig bij aan de huidige klimaatdoelstellingen uit het EU-programma ‘Fit for 55’.

Geheel in die geest wordt ook het productieproces van Eco Fuels zélf verduurzaamd, zodat er ten slotte geen CO2-footprint meer overblijft. Samenwerken en innoveren met andere bedrijven in de Eemshaven op het gebied van restwarmte en groene stroom gaat dat mogelijk maken. De ambitie is om de meest duurzame en efficiënte biobrandstofproducent in Europa te zijn. De totale investering loopt in de miljoenen euro’s. Ook de werkgelegenheid in de Eemshaven krijgt door deze plannen een zetje, want de geleidelijke groei zal leiden tot extra banen. Eco Fuels verwacht vooral operators en laboratoriummedewerkers nodig te hebben.

Van Eekelen: “De uitdaging die voorligt in de transitie is om zo snel mogelijk verbeteringen door te voeren om de broeikasgas-uitstoot te verminderen. Met 90% CO2-reductie speelt onze biodiesel nu een zeer grote rol, maar ook voor de jaren die komen. Belangrijk is dat er permanent afwegingen gemaakt blijven worden om het milieu te ontlasten. Initiatieven om bijvoorbeeld Sustainable Aviation Fuel (SAF) met subsidies te bevoordelen zouden contraproductief kunnen werken. En dat is een bedreiging voor de succesvolle biodieselindustrie en de verduurzaming van het weg- en watervervoer. Naast dat het ook een grotere belasting voor milieu oplevert. Zaak is dat er een ‘level playing field’ blijft voor alle marktpartijen met als uiteindelijk doel: de versnelling van de transitie.”

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring