Navigatie overslaan

Eems­ha­ven aan­sluit­punt wind­park Noord­zee; impuls voor waterstofeconomie

De Eemshaven krijgt een nieuwe impuls dankzij haar aanwijzing als aansluitpunt voor elektriciteit afkomstig van het toekomstige windpark op de Noordzee. De aanwijzing kan leiden tot het versnellen van de waterstofeconomie in de Eemshaven, het stimuleren van werkgelegenheid en scholing, maar ook tot het ontwikkelen van natuur en het verduurzamen van landbouw.

De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee. Dit gezamenlijke, voorlopige advies geven de dertien betrokken Groningse en Friese overheidspartijen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Compensatie voor de negatieve effecten van de aansluiting is voor de regiopartijen een randvoorwaarde. Begin oktober volgt het definitieve regioadvies en in het najaar neemt het ministerie een besluit over het aansluitpunt en de kabelroute.

Het voorlopige advies is onder andere gebaseerd op draagvlak, milieu en gezondheid en ruimtelijke inpassing. Op basis daarvan geven de partijen in het regioadvies aan dat het Friese Burgum afvalt vanwege onvoldoende draagvlak, door onder andere te verwachten overlast van laagfrequent geluid op de omgeving. Aansluiting via het Groningse Vierverlaten ligt voor de regiopartijen ook niet voor de hand.

Kansen voor ontwikkeling gebied

Alle betrokken gemeenten, waterschappen en provincies zijn het er over eens dat het opwekken van windenergie op zee onmisbaar is in de stap naar schone energie. Het nieuwe windpark in de Noordzee draagt daaraan bij. De regiopartijen willen verder verkennen welke kansen de aanleg van een hoogspanningsaansluiting heeft voor de ontwikkeling van het gebied. Denk aan het ontwikkelen van natuur en het verduurzamen van landbouw, het versnellen van de waterstofeconomie in de Eemshaven, het stimuleren van werkgelegenheid en scholing. De partijen zijn bereid om samen met het ministerie te werken aan het vervolg van het project.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring