01/10/2008

Eemshaven gaat Beatrixhaven nu al verder uitbreiden

De in april door koningen Beatrix geopende Beatrixhaven in de Eemshaven moet nu alweer verlengd worden met 300 meter. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart, de oplevering staat gepland voor 1 mei volgend jaar.

Hiermee is een investering van enkele tientallen miljoenen euro's gemoeid. De aandeelhouders hebben hun goedkeuring verleend op basis van een toenemende vraag naar watergebonden terreinen in de shortseasector.

De kade wordt droog gebouwd. Het betreft een zogeheten 'combiwand', bestaande uit buispalen en damplanken. De buispalen worden tot op een diepte van -24 meter NAP geheid. De baggerwerken voor deze tweede fase-uitbreiding van de Beatrixhaven staan gepland voor april 2009, waarbij een waterdiepte van 10 meter onder NAP zal worden gerealiseerd.

Deze uitbreiding maakt deel uit van een totale verlenging van de Beatrixhaven naar ongeveer 1200 meter, welke in fases wordt aangelegd. Op dit moment is de kade van de Beatrixhaven 375 meter. Na realisatie van fase 2 zal deze circa 700 meter bedragen. De verwachting is dat de totale uitbreiding van fase 4 omstreeks 2015 zal zijn gerealiseerd.

De Beatrixhaven - gelegen in het hart van de Eemshaven - heeft als doel om (nieuwe) logistieke klanten aan te trekken uit de shortsea sector. Vooral de doorstroom van goederen richting Noordwest-Europa wordt door de Beatrixhaven bevorderd. Bovendien past deze ontwikkeling uitstekend in de campagne 'Motorways of the Sea' van de Europese Unie, dat als doel heeft de druk op de Europese wegen te verlichten door in te zetten op shortsea transport. De haven bevordert de doorstroom van grote havens naar kleinere havens vooral richting de Baltische Staten.

01/09/2008
Noord Nederlands Toneel maakt dinervoorstelling
01/09/2008
Max van den Berg in Griekse tragedie Medea