Navigatie overslaan

Ener­gie­ga­me Han­ze­ho­ge­school brengt par­tij­en samen in energietransitie

De Hanzehogeschool heeft de game We-Energy ontwikkeld. Met dit spel wordt de samenwerking tussen overheden, burgers en (energie)bedrijven op het gebied van energietransitie vergemakkelijkt en versneld. De provincie Utrecht heeft het spel inmiddels aangeschaft en biedt het aan bij alle 26 Utrechtse gemeenten om het denken over een duurzamere energievoorziening in een stroomversnelling te brengen.

Nederlandse gemeenten stappen massaal over van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zon-, en windenergie. Een ingewikkelde opgave, waar iedereen zijn steentje aan moet bijdragen. De We-Energy Game van de Hanzehogeschool helpt alle betrokkenen bij het maken van slimme keuzes. Deelnemers aan het spel maken een fictieve stad of dorp energieneutraal en ontdekken zo wat de gevolgen van hun keuzes zijn.

Windturbines kunnen een goede manier zijn om een stad energieneutraal te krijgen. Maar wat doe je als inwoners geen windturbines willen? Over dit soort vraagstukken denken spelers van het spel na. Vanuit allerlei rollen vertegenwoordigen de spelers verschillende belangen, zoals die van producenten, wetgevers, bewoners of netbeheerders. Deelnemers raken tijdens het spel bewust van elkaars belangen en de noodzaak tot goed samenwerken.

We-Energy is ontwikkeld binnen het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society van het Centre of Expertise Energy. Met het spel levert Hanzehogeschool Groningen een actieve bijdrage aan de energietransitie.

Particulieren
Naast het energiespel voor gemeenten en provincies biedt de Hanzehogeschool ook een pakket voor particulieren. Met producten als ‘Speur de energieslurper’, ‘Check je warmtelek’, ‘Is je cv oké?’ en ‘Buurkracht’ krijgen mensen inzicht in hun eigen energieverbruik.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring