Navigatie overslaan

Ener­gie­sec­tor stuwt Gro­nin­ger eco­no­mie omhoog

De Groningse economie profiteert flink van de energiesector. Nu was al jaren bekend dat dankzij investeringen in de Eemshaven de Groningse economie stimulansen krijgt, maar er zijn nu nieuwe cijfers waaruit dit duidelijk blijkt. De cijfers gelden ook voor Drenthe en in mindere mate voor Friesland, die samen met Groningen en Noord-Holland het Energy Valley-gebied vormen.

De cijfers zijn afkomstig van de ‘Energiemotor’ van Energy Valley. Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat in de energiesector werkt, in het Noorden twee keer zo hard groeit als elders in het land. Tussen 2000 en 2010 steeg het aantal bedrijven in de Noord-Nederlandse energiesector met maar liefst 83 procent. Het aantal banen in de sector steeg in diezelfde periode met 18 procent, zo blijkt uit de Energiemonitor voor de drie noordelijke provincies en Noord-Holland Noord. De grootste banengroei vond plaats in Groningen (35 procent). In totaal kent de energiesector in de Energy Valley regio ruim 22.500 banen.

Het totaal aan energie-investeringen tussen 2004-2018 in de Energy Valley regio is geraamd op 26 miljard euro. Bijna €20 miljard daarvan zal komende jaren plaatsvinden. Het aandeel duurzame investeringen neemt daarbij sterk toe. Ruim €8 miljard betreft directe investeringen in duurzame energie en energiebesparing.

Naast het grote aandeel in de landelijke gas- en oliewinning wordt ook een groot deel van de elektriciteit in het Noorden opgewekt. Met twee nieuwe centrales op komst en mogelijk een windmolenpark bij Schiermonnikoog, wordt dat aandeel in de nabije toekomst nog groter.

Gas, olie en elektriciteit

Nagenoeg de gehele Nederlandse gaswinning op land vindt plaats in de Energy Valley regio. Europees wordt alleen in Rusland en Noorwegen meer gas gewonnen. Sinds de heropening in 2011 is Schoonebeek ook weer het grootste wingebied voor Nederlandse olie. Daarnaast vindt op dit moment 20 procent van de Nederlandse centrale elektriciteitsproductie in het Noorden plaats.

Hernieuwbare energie

Naast het feit dat het Noorden hofleverancier is voor conventionele energie, wordt nu ook al ruim een kwart van alle duurzame energie in Nederland geproduceerd in de Energy Valley regio. Op het gebied van windenergie en groen gas / biogas is het noorden zelfs goed voor meer dan een derde van de nationale productie. Daarmee wordt een stevige bijdrage geleverd aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen.

Energy Valley

Sinds 2003 werken een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen, provincies Noord-Holland, Fryslân, Groningen, Drenthe en gemeenten Alkmaar, Den Helder, Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen samen aan de ontwikkeling van Noord-Nederland als energieregio. De activiteiten hiervoor worden uitgevoerd door de Stichting Energy Valley.

www.energyvalley.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring