01/03/2008

Energy Valley: contacten van Groningen tot Duitsland

Energie is een van de speerpunten van de Groningse economie. Dat is mede te danken aan de activiteiten van de in Groningen gevestigde stichting ‘Energy Valley’. Deze heeft tot doel de bedrijvigheid in de economische sector in het hele noorden verder te stimuleren en te trachten zoveel mogelijk profijt te halen uit de aanwezigheid van bedrijven als Gasunie en NAM. Dat leidde onder meer tot een uniek energieakkoord tussen het Rijk en het Noorden.

Energy Valley heeft al veel nieuwe initiatieven kunnen bevorderen op het gebied van de (duurzame) energie. Mogelijk dat er nu ook een internationale dimensie bij komt bij haar activiteiten. Want onlangs riep de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland op om het energiebeleid van Noord-Nederland in internationaal perspectief te ontwikkelen. In een advies aan het Samenwerkingsverband Noord Nederland stelde de raad dat de uitdagingen op energiegebied buiten Nederland liggen. Samenwerking met Midden- en Oost-Europa biedt een grote groeipotentie voor Energy Valley, vond deze Raad.

Owen Huisman, beleidsmedewerker van Energy Valley, is het er mee eens dat Energy Valley zich niet alleen op de noordelijke regio zou moeten richten. "Daarom oriënteren wij ons ook op het buitenland. Maar wat ons betreft hoeft dat niet per se midden of Oost-Europa te zijn. In elk geval ligt onze eerste prioriteit bij Noord-Nederland", zo zegt hij.

Hij wijst erop dat er op 23 april een Hanze Expo is om de contacten met Noord-Duitsland aan te halen, tussen bedrijven en bestuurders. In november van dit jaar is er een Energy Delta Convention, waarbij bedrijven uit het Noorden worden gekoppeld aan ondernemingen in Noord-Duitsland en Groot Brittannië. 'Dus waar mogelijk leggen we graag contacten met buitenlandse bedrijven en instellingen. Maar onze belangrijkste aandacht blijft voorlopig toch wel uitgaan naar Groningen en de rest van het Noorden en Noord-Holland', aldus Huisman.

01/02/2008
Inschrijving Wubbo Ockelsprijs weer van start
01/02/2008
Waterbedrijf Groningen geeft scholieren cool alternatief voor frisdrank