Navigatie overslaan

Er gebeu­ren op Heal­thy Ageing-gebied fan­tas­ti­sche din­gen in Noord-Nederland’

Daan Bultje, directeur Healthy Ageing Network Noord-Nederland Het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) is een netwerk van bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en overheden die actief zijn op het terrein van Healthy Ageing, oftewel gezond en actief ouder worden. Hoewel Daan Bultje net is aangetreden als directeur van de in Groningen gevestigde netwerkorganisatie, heeft hij duidelijk voor ogen wat hij de komende jaren met de netwerkorganisatie wil bereiken en ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor Groningen.

Wat maakt Groningen tot een ideale regio voor HANNN?
‘De provincie Groningen speelt een grote rol binnen het Noord-Nederlandse Healthy Ageing-cluster. Dat komt door de aanwezigheid van sterke clusters op kennisterreinen als Life Sciences en medische technologie. Ook de sterke agrofood-sector zorgt voor belangrijke dwarsverbanden tussen gezondheid en voeding. Daar komt bij dat de kennisinstellingen (RUG, UMCG, Hanzehogeschool) gekozen hebben voor Healthy Ageing als focus en daardoor zowel zorgen voor excellente kennis als de toepassing daarvan. Daarin is de afgelopen jaren ook volop geïnvesteerd. Denk aan het grootschalige cohortonderzoek LifeLines, ERIBA (fundamenteel onderzoek naar veroudering) en de Centers of Expertise (publiek private initiatieven rond healthy ageing-thema’s).’

‘Maar minstens zo belangrijk is het gegeven dat Groningen te maken heeft met vergrijzing en bevolkingskrimp, en er dus ook een noodzaak bestaat om nieuwe oplossingen te verzinnen voor een veranderende samenleving. Het zit ‘m dus in de combinatie van intrinsieke motivatie en de aanwezigheid van de juiste sterke spelers.’

Wat heeft HANNN de afgelopen jaren bereikt?
‘Het ligt voor de hand, maar is daardoor niet minder belangrijk, dat er in korte tijd een breed netwerk is opgebouwd van bedrijven, zorgorganisaties, kennisinstellingen en overheden op het terrein van gezond en actief ouder worden. Er zijn veel bijeenkomsten georganiseerd om de onderlinge relaties te versterken. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat partijen elkaar makkelijker vinden voor samenwerkingsprojecten. Dit heeft geleid tot een van de belangrijkste wapenfeiten van HANNN: de Europese Unie heeft Noord-Nederland erkend als voorbeeldregio voor Europa op het terrein van succesvol implementeren van innovaties die bijdragen aan gezondheid. Dat konden we bijvoorbeeld hard maken door een aantoonbaar succesvol project dat ouderen meer laat bewegen en een initiatief dat infectieziekten in ziekenhuizen voorkomt.’

Wat zijn uw ambities voor de komende jaren?
‘We werken aan een programma van projecten die vanuit de kracht van ons netwerk bijdragen aan oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Hoe verleid je mensen tot een gezonde leefstijl, hoe houden we de zorg op niveau in krimpgebieden, hoe zorgen we ervoor dat werknemers gezond en gemotiveerd blijven, en hoe krijg je bijvoorbeeld meer maatwerk in medicatie en behandeling? Het zijn de leden van het netwerk die bepalen wat er gebeurt natuurlijk, maar wij kunnen als HANNN wel kansen opsporen, vervolgens partijen om tafel zetten en energie steken in projecten die daaruit voortkomen.’

‘In de tweede plaats gaan we werken aan de zichtbaarheid van ons cluster. Er gebeuren fantastische dingen in Noord-Nederland, maar de betrokkenen zijn soms wat te bescheiden om dit ook daadwerkelijk aan de rest van de wereld te laten zien. Daar gaat HANNN bij helpen.’

‘Ten derde blijven we lobbyen voor de regio op nationaal en Europees niveau. Bovendien ligt de bal zeker in Europa op de stip waar het gaat om financiering voor Healthy Ageing-initiatieven. Dat vraagt een goede voorbereiding, en HANNN wil ervoor zorgen dat de partijen in het netwerk op tijd klaar staan om een goede aanloop te nemen en zuiver in te schieten.’

Wat levert HANNN de Groningse economie op?
‘Healthy Ageing als thema zorgt ervoor dat ondernemers, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties een reden hebben elkaar op te zoeken. Doordat bij steeds meer partijen het kwartje valt dat gezondheid meer is dan de zorg, dat het niet alleen een kostenpost maar ook een economische sector is, ontstaan er steeds meer dwarsverbanden. Je ziet voedingsbedrijven die gaan kijken naar een bredere lifestyle-aanpak waar hun producten onderdeel van uit kunnen gaan maken. Medische technologie krijgt steeds vaker een eHealth of gaming-component. En ‘Big Data’ draagt bij aan de mogelijkheid meer maatwerk te leveren in de zorg. Dat leidt tot een robuustere economie, en HANNN levert daar een bijdrage aan.’

Hoeveel mensen zijn er in Groningen in deze sector werkzaam?
‘Je kan een brede definitie hanteren, waarmee je de hele zorgsector meeneemt en op tienduizenden banen uitkomt. Maar als je de berekening voor topsectoren hanteert, en ervan uitgaat dat Healthy Ageing gedekt wordt door topsector Life Sciences & Health en daar nog een aantal cross-overs met andere topsectoren bij optelt, dan kom je toch nog uit op zo’n 20.000 banen in de provincie Groningen.’

www.hannn.eu

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring