Navigatie overslaan

Expe­ri­ment om klei­ne gar­naal op te kwe­ken tot giga exemplaar

Te kleine garnaaltjes, die normaal gesproken na de vangst weer overboord worden gegooid, worden als experiment in het tussengebied van de Dubbele Dijk bij Bierum opgekweekt tot extra grote garnalen. Het gaat om een praktijkproef van Erik Moesker van NoordOogst Aquaponics. De provincie Groningen draagt 40.000 euro bij aan de pilot.

Het experiment start in april en de eerste resultaten worden in oktober van dit jaar verwacht. De kleine garnaaltjes komen na de vangst in vijvers gevuld met water uit de Eems. De proef moet duidelijk maken welke omstandigheden de garnaaltjes nodig hebben om uit te groeien tot een extra groot formaat. Ook wordt onderzoek gedaan naar de verkoopprijs, aanpassingen aan de garnalenkotters en economische haalbaarheid van garnalenkweek op land.

Niet twee keer uit varen voor dezelfde garnaal

Ondernemer Erik Moesker kwam op het idee voor de proef door een garnalenvisser. Die kwam op het idee om te kleine garnalen niet langer terug te gooien in zee, maar mee te nemen en op land op te kweken. Zo hoeven vissers voor dezelfde garnalen niet nog eens uit te varen.

Moesker hoopt dat er binnen de Dubbele Dijk een gesloten kringloop ontstaat, waarbij garnalenpoep gebruikt wordt als meststof voor het telen van zilte gewassen, zoals lamsoor, zeekraal en zeewier.

Over de Dubbele Dijk

De Dubbele Dijk maakt deel uit van de dijkversterking Delfzijl-Eemshaven. In plaats van het verhogen van de zeedijk is hier gekozen voor een innovatief alternatief. Achter de eerste dijk is een tweede, lagere dijk aangelegd. Deze tweede dijk houdt het water tegen als bij een extreme storm water over de eerste dijk komt. Tussen beide dijken ligt een gebied dat bestaat uit twee delen: een deel voor zilte landbouw en aquacultuur en een deel voor slibinvang en natuur.

Met de Dubbele Dijk willen het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen ervaringen opdoen met een nieuwe, klimaatbestendige vorm van dijkversterking, het sliboverschot in de Eems-Dollard aanpakken en ervaring opdoen met zilte landbouw en aquacultuur.

Aan het onderzoek doen studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en een aantal garnalenvissers uit Zoutkamp mee. De provincie Groningen en het Programma naar een Rijke Waddenzee dragen in totaal € 40.000 bij aan dit praktijkexperiment.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring