Navigatie overslaan

Export van­uit Gro­nin­gen neemt weer toe

De export vanuit de provincie Groningen lijkt weer toe te nemen. Althans: het aantal exportdocumenten dat is afgegeven door de Kamer van Koophandel Noord Nederland is tot nu toe aanzienlijk hoger dan 2009 en zelfs dan 2008.

Voor de andere Noordelijke provincies Friesland en Drenthe is dezelfde tendens merkbaar. In 2009 werden vanuit het Noorden in dezelfde periode nog 26.000 exportdocumenten afgegeven. In 2008 bleef de teller steken op 27.900. In 2010, tot en met september, zijn dat er nu al 28.000. Het vierde kwartaal moet dus nog komen.

Exportdocumenten zijn bepaalde officiële papieren die de Kamer van Koophandel afgeeft voor diverse verschillende doelen. Bijvoorbeeld voor een korting op invoerrechten, vanwege handelspolitieke overwegingen of omdat bepaalde landen er om vragen.

‘Dat het aantal afgegeven documenten stijgt is iets anders dan dat de export stijgt. Althans: het zegt wel iets over het aantal handelingen, maar niet echt iets over de waarde van de export. Want of het nu gaat om een product van 100 euro of van 100.000 euro: in beide gevallen heb je misschien een document nodig’, aldus Martin van der Weide van de afdeling voorlichting/exportdocumenten van de Kamer van Koophandel Noord Nederland

Maar, met inachtneming van deze kanttekening, is de forse stijging van het aantal exportdocumenten wel opmerkelijk. Het zou er op kunnen duiden dat er meer wordt geëxporteerd dan vorig jaar. ‘Het is in elk geval niet ongunstig’, zo formuleert Van der Weide het voorzichtig.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring