Navigatie overslaan

For­se impuls voor Gro­nings Heal­thy Ageing-onderzoek

Groningen vervult al enige tijd een voortrekkersrol op het gebied van Healthy Ageing-onderzoek en doet daar nu nog een schepje bovenop. De provincie, het UMCG en een aantal Groningse biotechbedrijven investeren samen drie miljoen euro in onderzoek naar ‘Personalized Health’, oftewel de verbetering van de individuele gezondheidssituatie van mensen.

De miljoeneninvestering moet de huidige samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen verbeteren en zo zorgen voor nieuwe businesskansen. De komende vijf jaar moet dit zo’n 300 à 400 Groningse banen gaan opleveren. Elk jaar zullen er zo’n drie tot vijf nieuwe bedrijven worden opgezet om de nieuw ontwikkelde producten en diensten in de markt te zetten.

Healthy Ageing

De levensverwachting van de mens is de afgelopen vijftig jaren sterk toegenomen. Hierdoor neemt echter ook het aantal ouderen dat lijdt aan een chronische ziekte toe. Om de gezondheidssituatie van die ouder wordende mens te verbeteren, moet steeds meer aandacht besteed worden aan preventie in plaats van aan genezing. Volgens de samenwerkende Groningse partijen ligt de toekomst van de zorg daarom bij individueel toegespitste oplossingen: Personalized Health.

Groningen is de ideale locatie voor dergelijk onderzoek, mede dankzij het LifeLines-onderzoek, waarin de gezondheid van maar liefst 165.000 noorderlingen wordt gemonitord. Onder andere de resultaten uit dat onderzoek zullen de komende jaren gebruikt worden in het onderzoek naar vier thema’s: biomarkers, geneesmiddelenontwikkeling, biomaterialen en voeding in vroegere levensfasen. Alle vier thema’s waar binnen het UMCG en het regionale mkb veel aandacht voor is.

Biomarker Bay

Om het Groningse onderzoek naar biomarkers te stimuleren en vermarkten wordt een Biomarker Bay opgezet. Dit consortium moet ervoor zorgen dat de Groningse kennis over biomarkers wordt gebundeld.

Biomarkers zijn stoffen aan de hand waarvan het functioneren van organen en het verloop van ziektes gemeten kan worden. Een voorbeeld daarvan is cholesterol, dat een indicator is voor de vervetting van bloed en daarmee voor de kans op hart- en vaatziektes. Er zijn echter veel meer stoffen, zowel ontdekt als onontdekt, die nuttige informatie bieden over de werking van ons lichaam.

Uiteindelijk moet de bundeling van kennis op alle vier de terreinen leiden tot nieuwe kennis, nieuwe bedrijvigheid en daarmee ook tot nieuwe werkgelegenheid.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring