Navigatie overslaan

Gas­Ter­ra en Essent tes­ten nieu­we ver­war­mings­ke­tel op basis van brandstofcel

Essent Retail Service en GasTerra uit Groningen hebben begin 2008 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om meer inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van HRe-ketels op basis van brandstofcel, ofwel microWKK's (WarmteKrachtKoppeling). Dergelijke ketels leveren zowel warmte als electriciteit. De verwachting is dat de consument met de nieuwe ketel tot 750 euro per jaar kan besparen.

Het onderzoeksprogramma moet uitwijzen welke typen op brandstofcel gebaseerde HRe-ketels het meest geschikt zijn voor huishoudelijke toepassing. In dat kader starten Essent en Gasterra deze maand met de allereerste Nederlandse consumenten veldtest waarbij een geschikte brandstofcel onder realistische omstandigheden wordt getest en geëvalueerd. Het doel is om na te gaan welke energiebesparing met dit nieuwe geavanceerde systeem in een huishouden kan worden bereikt.

Met de huidige generatie HRe-ketels met Stirlingmotor kan in huis ongeveer 2500 kWh worden geproduceerd. Hiermee bespaart de gemiddelde consument rond de 300 euro per jaar. De toekomstige generatie brandstofcel HRe-ketel zal ca. 5000-6000 kWh kunnen produceren (maakt bij het huidige prijspeil een besparing mogelijk van zo'n 750 euro per jaar). Met de extra geproduceerde energie kan bijvoorbeeld een auto elektrisch worden aangedreven (voor 20.000 kilometer is ongeveer 3.500 KWh nodig). Tevens kan de auto dienen als accupakket om elektriciteit tijdelijk in op te slaan.

Op het gebied van brandstofcellen zijn verschillende technologieën voor huishoudelijke toepassing in ontwikkeling, in het bijzonder de SO (Solid Oxide) en de PEM (Proton Exchange Membrane) Fuel Cell. Deze brandstofcellen kunnen gebruik maken van aardgas als brandstof. In de brandstofcel wordt aardgas omgezet in warmte en elektriciteit. Dit nieuwe type HRe-ketel heeft een zeer hoog elektrisch rendement waarbij de resterende warmte nuttig kan worden gebruikt voor ruimteverwarming en warm tapwater. De HRe-ketel op basis van brandstofceltechnologie is op grond van de huidige inschattingen ook uitermate geschikt voor nieuwbouwwoningen met een lage warmtevraag.

Deze veldtest wordt door Essent en GasTerra samen met Kiwa Gastec uitgevoerd en loopt tot maart 2010.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring