Navigatie overslaan

Gas­Ter­ra zet in op maat­werk voor de toekomst

‘Gelukkig is er steeds meer windenergie, want we willen allemaal naar een klimaatneutrale toekomst. Maar soms waait het niet, en ook de opslag van elektriciteit is nog niet optimaal. Er blijft dus nog vraag over naar aardgas. Daarvan zeggen wij: spring er voorzichtig en zuinig mee om. Wees verstandig, en sluit bijvoorbeeld geen nieuwbouwwoningen meer aan op gas.’

Dat betoogt Annie Krist, sinds 1 april van dit jaar CEO van GasTerra. Mevrouw Krist (57) studeerde geografie aan de RUG en heeft haar gehele loopbaan in Groningen gewerkt, onder meer als algemeen directeur van Gasunie Transport Services (GTS). In april maakte ze een overstap van het markante gebouw van Gasunie Transport Services naar het aan de Stationsweg in Groningen gevestigde pand van GasTerra, de organisatie die zich bezig houdt met in- en verkoop van aardgas.

Als directeur van GasTerra realiseert ze zich zeer goed dat in Groningen het ooit zo aantrekkelijk geachte aardgas niet meer zo positief bekend staat. ‘Natuurlijk: die discussie raakt ons en onze medewerkers net als alle andere Groningers. Er werken bij ons bedrijf 180 mensen, waaronder ook mensen die wonen in het aardbevingsgebied. In elk geval verhandelen wij steeds minder gas afkomstig uit het Groningen-veld, door de lagere productie.’ GasTerra koopt ook aardgas in uit andere Nederlandse velden, zoals van onder de Noordzee. ‘Al dat gas proberen we zo goed mogelijk te verkopen, niet voor winstmaximalisatie, maar voor waardemaximalisatie van het aardgas voor Nederland. Dat betekent ook dat we het aardgas daar zouden moeten inzetten waar het de hoogste toegevoegde waarde heeft.’

‘Tegelijkertijd willen we een klimaatneutrale toekomst. Ook daarin zullen we zo zorgvuldig en zuinig mogelijk moeten omgaan met aardgas. Omdat het zo flexibel inzetbaar is, kan het namelijk zeer nuttig zijn bij de overgang naar een duurzame samenleving. Wij zien het als een grote nieuwe uitdaging voor GasTerra om op die manier bij te dragen aan de komst van een duurzame samenleving in Nederland.’

‘We zijn daar dan ook druk mee bezig: we kopen groen gas in, we verkennen de nieuwe kansen op het gebied van groengasproductie en we steunen onderzoek naar andere energiebronnen, zoals waterstof. Bijvoorbeeld door het onderzoekcentrum EnTranCe in Groningen. De kennis over gas die ontwikkeld wordt in Groningen, zetten we in op energietransitieprojecten, zoals bijvoorbeeld in het project Duurzaam Ameland.’

Voorlopig blijft GasTerra nog een zeer belangrijke organisatie voor Groningen. Annie Krist geeft er met zeer veel plezier leiding aan. ‘Ik mag leiding geven aan een hele professionele organisatie die nog steeds een enorme maatschappelijke betekenis heeft voor Nederland en voor de regio. Het is echt een prachtig bedrijf om voor te werken.’

Ambassadeurschap
GasTerra steunt de campagne ‘Er Gaat Niets Boven Groningen’. ‘Om die reden mag ik mij als CEO Ambassadeur van Groningen noemen. Het is prima ondernemen in Groningen en die boodschap draag ik met volle overtuiging uit. Er is hier met recht veel aandacht voor het thema energie, er zijn kenniscentra en Noordelingen zijn zeer pragmatisch. De contacten tussen de overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven zijn goed en de lijntjes zijn kort. Een ideale provincie dus voor ondernemers’, aldus Annie Krist.

http://www.gasterra.nl/

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring