Navigatie overslaan

Gas­unie betrok­ken bij samen­wer­king op gebied van onder­grond­se CO2-opslag

Gasunie gaat samen met TotalEnergies, Shell Nederland en Energie Beheer Nederland onderzoek doen naar de mogelijkheden om CO2 op te slaan in lege onderzeese olie- en gasvelden. Het project, dat de naam Aramis draagt, moet een belangrijke bijdrage leveren aan de CO2-reductiedoelstellingen voor 2030. In 2026 moet de eerste CO2 opgeslagen worden.

De partijen willen met het project Aramis bijdragen aan de reductie van de CO2-uitstoot van moeilijk te verduurzamen industrieën zoals afvalverwerking, de staal-, chemische-, en de cementindustrie, en raffinaderijen.

Dit willen de partijen doen door een leidingnetwerk aan te leggen waardoor CO2 getransporteerd kan worden. De CO2 wordt dan naar een nog te bouwen CO2-inzamelingshub op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven vervoerd. Vanaf daar wordt de CO2 met een pijpleiding naar op zee gelegen platforms getransporteerd. Daar wordt de CO2 via bestaande putten in lege gasvelden geïnjecteerd. Deze gasvelden liggen zo’n drie tot vier kilometer onder de Noordzeebodem.

Het is de bedoeling om de infrastructuur waarmee CO2 naar de lege gasvelden onder de Noordzee vervoerd moet worden, open te stellen voor andere bedrijven. Op die manier moeten ook staalfabrikanten, afvalverwerkers en cementproducenten kunnen verduurzamen, stelt Aramis.

Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie, noemt het afvangen, transporteren en het ondergronds opslaan van CO2 ‘een geschikte maatregel om de CO₂-uitstoot op korte termijn te reduceren’. “Door publieke en private partijen bij elkaar te brengen, ontwikkelen we op efficiënte wijze de integrale infrastructuur voor het transport en de opslag van CO₂,” zegt hij. “Aramis vormt daarin een belangrijke schakel. Met deze plannen kunnen we verschillende CCS-initiatieven verbinden en bijdragen aan een energietransitie tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.”

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring