Navigatie overslaan

Gas­unie: gro­te kan­sen voor LNG in Groningen

De brandstof LNG gaat een grote vlucht nemen als transportbrandstof in Nederland en daar kunnen de Groningse economie in het algemeen en de Eemshaven in het bijzonder flink van profiteren. ‘LNG gaat vliegen!’, zo vat Gasunie-woordvoerder Chris Glerum zijn enthousiasme in drie woorden samen. Hij reageert daarmee op een nieuw initiatief van een Taskforce LNG Noord-Nederland om het gebruik van LNG als brandstof in met name de scheepvaart flink te stimuleren.

LNG is de afkorting van Liquified Natural Gas. Dit gas wordt vloeibaar gemaakt en vanuit landen als Algerije verscheept naar Nederland. Ooit was het de bedoeling om in de Eemshaven een grote LNG haven te bouwen voor de aanlanding van dat LNG, maar dat is uiteindelijk de Rijnmond geworden. Maar toch dienen zich nu nieuwe kansen aan voor de Eemshaven. Volgens woordvoerder Glerum niet als grote LNG haven, maar als distributiepunt voor het LNG dat vanuit de Rijnmond naar het Noorden wordt verscheept.

In Noord-Nederland gaat in elk geval met vereende krachten gewerkt worden aan de ontwikkeling van LNG (vloeibaar aardgas) als brandstof voor de scheepvaart en het zware wegtransport. Daartoe is de Taskforce LNG Noord-Nederland opgericht. Doel van deze taskforce is om binnen drie jaar een distributieketen voor de inzet van LNG in scheeps- en vrachtverkeer in Noord-Nederland tot stand te helpen brengen. De verwachting is dat dit een krachtige bijdrage aan de ontwikkeling van de Noordelijke economie met zich mee zal brengen. Een LNG-distributieketen voor LNG geldt als innovatief: het noorden kan zich hiermee ook internationaal in de kopgroep positioneren.

De vooruitzichten voor LNG als transportbrandstof zijn veelbelovend. In de transportsector krijgt men met ingang van 2015 te maken met verscherpte regelgeving die het gebruik van vervuilende stook- en dieselolie aan banden legt. LNG vormt dan een schoon alternatief. LNG-motoren produceren veel minder CO2 en stoten geen zwavelverbindingen en fijnstof uit. Bovendien zijn LNG-motoren veel stiller dan motoren op stook- of dieselolie.

Gasunie neemt, samen met Energy Valley en een aantal andere partijen, al deel in het Nationaal LNG Platform. LNG moet straks uitkomst bieden in de brandstofvoorziening van schepen en wegtransport. De concrete doelstelling is om in 2015 minstens 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG te laten draaien. Deze doelstelling maakt onderdeel uit van een Green Deal met de overheid. De Taskforce LNG Noord-Nederland gaat ondernemers daarbij helpen. Zij wil ervoor zorgen dat vanaf 2015 LNG beschikbaar is voor transportdoeleinden in Noord-Nederland.


Commissaris van de koningin in de provincie Groningen Max van den Berg: ‘Het noordelijke bedrijfsleven kan een aanzienlijk deel van de opkomende marktkansen naar zich toe trekken. Dit is van belang voor de scheepvaartsector, voor de kennissector – denk aan Energy Academy en Energy College- en voor ons noordelijk milieu: het terugdringen van vervuilende emissies door stookolie en diesel in het noordelijke milieu. Dit LNG-initiatief is bovendien concreet en het is verbindend, met bioLNG in de toekomst, met Noord-Duitsland.’ Bovenstaande maakt dat de provincie Groningen, in de persoon van de nieuwe gedeputeerde economische zaken en energie, het bestuurlijk voorzitterschap van de taskforce op zich neemt.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring