Navigatie overslaan

Gas­unie: toe­zeg­gin­gen voor water­stof en warm­te zijn belang­rij­ke stap voor het klimaat

Het voorstel van het demissionair kabinet tijdens Prinsjesdag om 1,3 miljard uit te trekken voor toekomstige energie-infrastructuur, leidt tot een positieve impuls voor de noodzakelijke energietransitie. Dat stelt Gasunie in reactie op de presentatie van de begrotingsplannen voor 2022.

Het kabinet kondigde aan 1,3 miljard euro te reserveren voor energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de klimaat- en energietransitie. Een deel daarvan, 750 miljoen euro, is gereserveerd voor het ombouwen van delen van het bestaande gasnet tot een landelijke ‘Waterstof backbone’ die de Nederlandse industrieclusters verbindt. Ook gaat er geld naar een warmtetransportnet in Zuid-Holland.

“De noodzaak van klimaatneutrale energievoorziening staat buiten kijf. Gasunie kan de ontwikkeling van die energievoorziening in Nederland faciliteren. Dankzij de focus die het demissionair kabinet nu aanbrengt, kunnen we onze inspanningen hiervoor versnellen en kunnen gebruikers de overstap maken naar alternatieven zoals waterstof en restwarmte. Dat is een belangrijke stap voor het klimaat.” reageert Gasunie-CEO Han Fennema.

Waterstofinfrastructuur

Dit voorjaar kondigde de staatssecretaris van Klimaat & Energie aan om Gasunie te vragen de landelijke infrastructuur voor het transport van waterstof te ontwikkelen. Met deze ‘waterstof backbone’ legt Gasunie een landelijk netwerk aan dat vraag naar en aanbod van waterstof binnen en tussen de industriële clusters, met opslaglocaties en met het buitenland zal verbinden. Voor 85% van dat transportnetwerk zullen huidige aardgasleidingen worden hergebruikt. Han Fennema: “De eerste gesprekken met bedrijven die zijn geïnteresseerd in een aansluiting op waterstofinfrastructuur zijn gestart. De reservering van 750 miljoen euro door het demissionaire kabinet om de vollooprisico’s voor Gasunie te beperken, zorgt er voor dat wij de benodigde voorinvesteringen in waterstofinfrastructuur kunnen doen, zodat we klaar staan op het moment dat de industrie waterstof wil gebruiken.”

Warmtetransportnetwerk Zuid-Holland

Het demissionaire kabinet maakt verder geld vrij voor de ontwikkeling van het warmtetransportnetwerk Zuid-Holland. Het gebruik van restwarmte uit het Rotterdamse havengebied is een belangrijke kans om het warmtegebruik in de regio te verduurzamen. Gasunie ziet dit voorstel als een impuls voor de activiteiten in dit gebied: “Hiermee komt het positieve besluit over de aanleg van dit warmtetransportnetwerk dichterbij. We hopen later dit jaar verdere besluiten te kunnen nemen.”

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring