Navigatie overslaan

Gas­unie: vol­op kan­sen dank­zij water­stof, bio­gas en LNG

‘Het feit dat er steeds minder aardgas uit de Groningse bodem zal worden getransporteerd betekent niet automatisch dat het leidingennet en de overige infrastructuur van Gasunie minder zullen worden gebruikt, en dat wij minder te doen krijgen. Integendeel: wij zien juist grote uitdagingen. We denken dat we belangrijke bijdragen kunnen leveren aan het verduurzamen van Nederland, en ook aan het verminderen van de afhankelijkheid van het Groningse aardgas.’

Dat betoogt Han Fennema. Hij is sinds 2014 CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Gasunie in Groningen, het bedrijf dat zorgt voor het transport van aardgas door haar enorme, internationaal verbonden leidingennet. Zoals bekend zal de hoeveelheid aardgas die in de provincie Groningen wordt gewonnen steeds verder afnemen. Je zou verwachten dat dat dan ook grote gevolgen gaat hebben voor de door Gasunie beheerde leidingen en de andere infrastructuur, maar directeur Fennema ziet vooral veel uitdagingen.

‘Ten eerste zijn we druk bezig met het zoveel mogelijk omzetten van hoogcalorisch gas uit andere bronnen naar laagcalorisch gas, zodat de productie uit Groningen verder terug kan, zonder dat er een tekort aan geschikt gas voor onder meer huishoudens ontstaat. We doen dat onder andere met stikstofinstallaties. Afgelopen jaar hebben we al ruim 23 miljard kubieke meter ‘pseudo Groningen-gas’ kunnen maken’, zegt Fennema.

Bovendien biedt de overgang naar duurzaam energiegebruik volgens hem veel nieuwe kansen, ook voor Gasunie als gasinfrastructuurbedrijf. ‘Wij denken dat we een belangrijke rol kunnen spelen in de overgang naar een duurzame economie, en we zien echt grote kansen in het vervoer van waterstof, biogas of LNG. Wij zien dus voor ons bedrijf in Groningen en voor onze infrastructuur duidelijke toekomstkansen. Niet alleen met gasinfrastructuur overigens, want we verdiepen ons bijvoorbeeld ook in warmtenetten.’

Waterstof
Een voorbeeld van zo’n kans is de ontwikkeling van een ‘groene, koolstofvrije waterstofeconomie’. Waterstof is een gas dat niet, zoals aardgas, uit de grond gehaald kan worden; het moet geproduceerd worden. Dit gebeurt onder meer via elektrolyse, een proces waarbij met behulp van duurzame stroom water wordt omgezet in waterstof en zuurstof. Waterstof kan dan worden opgeslagen voor later, of worden gebruikt als groene brandstof, bijvoorbeeld voor elektrische auto’s en als vervanging voor aardgas in de industrie.

‘Wij denken, net als de Innovation Board, dat Groningen een ideale provincie is om aan de slag te gaan met de productie, distributie en inzet van waterstof. Wijzelf gaan binnenkort bij onze opslaglocatie bij Zuidwending al van start met een proef voor de productie van waterstof uit zonne-energie. Wij willen als Gasunie graag betrokken zijn bij de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Nederland, en we vinden dat Noord-Nederland uitstekend is gepositioneerd om daar een belangrijke bijdrage aan te leveren’, aldus Han Fennema.

Biogas
Gasunie is ook intensief bezig met onderzoek naar de vraag hoe je grootschalig en efficiënt biogas kunt produceren. Door vergisting, maar op grotere schaal vooral vergassing van biologische reststromen, en mogelijk ook van bijvoorbeeld zeewier als grondstof. Gasunie zou dit groene gas dan ook kunnen transporteren. Het zou een belangrijke rol kunnen spelen in de vergroening van industriële processen, maar, in combinatie met hybride warmtepompen, ook voor duurzame warmte in woningen. ‘Een campagne daarvoor is al gestart onder de naam ‘Groenversnelling’. Door deze combinatie wordt de woning energiezuiniger en de gasvoorziening groen en aardgasvrij.’

LNG
Kansen ziet Fennema ook in de ontwikkeling van LNG (vloeibaar gemaakt aardgas), bijvoorbeeld ten behoeve van de scheepvaart, waar grote schepen op stookolie nu nog steeds een zeer grote bron van vervuiling zijn. ‘Bij de scheepswerven in Groningen zie je zo nu en dan al LNG-aangedreven schepen te water gaan. En met vrachtverkeer op LNG gaat het hard. En op termijn komt ook bio-LNG in beeld.’

‘Kortom: ook wij willen als Gasunie graag meewerken aan de komst van een duurzame economie. Wij denken dat dat ook nieuwe kansen oplevert voor ons als bedrijf, en ook voor de Groningen en voor de rest van de Noord-Nederlandse economie.’

Ambassadeurschap
Gasunie steunt de economische campagne ‘Er Gaat Niets Boven Groningen’. Om die reden mag de heer Fennema zich ‘Ambassadeur van Groningen’ noemen, maar dan wordt hij wel geacht uit te dragen dat het goed ondernemen is, in de provincie Groningen.

‘Nou: de boodschap dat het in Groningen prima ondernemen is, draag ik met alle plezier uit, want het ís hier namelijk heel goed ondernemen. Waarschijnlijk ook mede te danken aan de aanwezigheid van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool, die ‘energie-transitie’ als een van hun thema’s hebben gekozen. Dat betekent dat wij aan goed opgeleide medewerkers kunnen komen.

Er is hier een zeer ondernemend klimaat ontstaan, met bijvoorbeeld ieder jaar weer een groot aantal start-ups. Laatst vertelde een ondernemer mij dat hij mede om die reden hier nooit weg zou willen met zijn bedrijf. Ik kan dat helemaal onderschrijven: er is hier een goed ondernemersklimaat, een goede mentaliteit van de medewerkers en veel kennis van RUG en Hanzehogeschool, met goede contacten met overheden en korte lijnen. Kortom: wij zitten hier prima!’, aldus Han Fennema.

www.gasunie.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring