Navigatie overslaan

Giga­pro­ject voor groe­ne water­stof in Eems­ha­ven: groot­ste wind­park ter wereld

De Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland willen in Groningen, bij de Eemshaven, het grootste groene waterstofproject van Europa bouwen. Onder de noemer NortH2 willen de partijen een megawindpark op zee bouwen, waar stroom wordt opgewekt voor de productie van waterstof. De keuze voor Groningen ligt voor de hand, vinden de initiatiefnemers: “Het Noorden van Nederland is goed gepositioneerd om het centrum te worden van groene waterstof in Nederland en Noordwest-Europa.”

Energie voor 12,5 miljoen Nederlandse huishoudens

De partijen hebben voor 2030 de ambitie om met windenergie 3 tot 4 gigawatt op te wekken voor waterstofproductie om daarna door te groeien naar 10 gigawatt in 2040. Dat zou het energiegebruik van 12,5 miljoen Nederlandse huishoudens dekken.

De waterstofproductie zal naar verwachting zo'n 800.000 ton per jaar zijn in 2040. Dat gebeurt in eerste instantie in de Eemshaven, later mogelijk ook op zee. Volgens het consortium scheelt dat een uitstoot van ongeveer 7 megaton CO2 per jaar. Dat komt neer op 3,7 procent van de totale Nederlandse uitstoot.

Groene waterstof, gemaakt uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zonne-energie, staat centraal in het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese ‘Green Deal’. Op dit moment wordt waterstof al in grote hoeveelheden gebruikt in de industrie, maar wordt voornamelijk geproduceerd uit aardgas. Het vervangen door groene waterstof draagt serieus bij aan de verduurzaming van de industrie.

Elektrolyser zet windenergie om in waterstof

De eerste turbines zouden al in 2027 kunnen draaien en dan worden ingezet voor groene waterstofproductie. De partijen hebben ook het plan om in de Eemshaven een grote ‘elektrolyser’ te bouwen, waar de windenergie dan wordt omgezet in groene waterstof. Het consortium overweegt verder de mogelijkheid om elektrolysers op zee te plaatsen.

Om de 800.000 ton groene waterstof naar voornamelijk industrie, maar later mogelijk ook naar de consument, te brengen, is een enorm transportnetwerk nodig. Het voornemen is om de aardgasinfrastructuur van Gasunie, die nu nog vooral wordt ingezet voor aardgas en groen gas, ook te gaan gebruiken voor de opslag en het transport van waterstof.

Directeur Shell Nederland: "plan draagt bij aan Klimaatakkoord"

Volgens Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, gaat het om een ambitie die Nederland wereldwijd in de koplopersgroep plaatst op het gebied van waterstof. “Bovendien draagt het bij aan het behalen van de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord en het versnellen van de energietransitie. Dit project biedt kansen in de gehele waterstofketen. Daarnaast past het goed bij onze New Energies-aspiraties en bij onze ambities om steeds weer nieuwe manieren te vinden om CO2-uitstoot te verminderen en meer en schonere energie te leveren, thuis, onderweg en op het werk.”

Noorden goede locatie

De keuze voor het Noorden, en ook voor de Eemshaven, ligt voor de hand, zeggen de initiatiefnemers. Het Noorden van Nederland is goed gepositioneerd om het centrum te worden van groene waterstof in Nederland en Noordwest-Europa. De Noordzee heeft een groot potentieel aan grootschalige windenergie. De Eemshaven is een belangrijke schakel tussen windenergie opgewekt op zee en de omzetting naar groene waterstof op land. De aardgasinfrastructuur is geschikt voor opslag en grootschalige transport van waterstof vanuit Noord-Nederland naar de rest van Nederland en Noordwest-Europa.

Groningen Seaports-CEO König: "Noorden centrum waterstofketen"

“In Noord-Nederland bouwen we al actief aan de groene industrie van de toekomst”, vat Groningen Seaports-CEO Cas König samen. “Zo gebruikt een belangrijk deel van de industrie in Delfzijl al waterstof en is de bouw van Europa’s grootste groene waterstoffabriek in onze havenstad dichtbij. De industrie kan hierdoor fors vergroenen en heeft de ruimte om door te groeien waardoor ook onze kennispositie verder verstevigd wordt. De groene industrie in het Noorden levert eveneens een concrete bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Nederland voor 2030. We gaan voor de grootste groene waterstofketen van Europa met Noord-Nederland als centrum.”

Eerste waterstof in 2027

De start van het project wordt nog dit jaar verwacht met de aftrap van een haalbaarheidsstudie. Als de uitkomst succesvol is, hoopt het consortium de eerste waterstof te produceren rond 2027. Dit is onder meer afhankelijk van vergunningen van overheden, het aanwijzen van plaatsen voor nieuwe windparken in de Noordzee, de beschikbare locaties van de waterstoffabriek(en) en de investeringsbeslissingen van de betrokken partijen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring