Navigatie overslaan

Gro­nin­gen eist met Mobi­li­ty Inno­va­ti­on Cen­ter aan­ja­gers­rol in slim­me mobi­li­teit op

Als alles volgens plan verloopt, opent medio 2019 in Groningen het ‘Mobility Innovation Center’ zijn deuren. De provincie, gemeente, Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en Noorderpoort ondertekenden onlangs een intentieverklaring voor de oprichting van dit kenniscentrum voor slimme mobiliteit. ‘We lopen in Groningen al voorop als het gaat om zaken als slimme stadslogistiek en autonoom vervoer’, zegt Programmamanager Slimme & Groene Mobiliteit bij de Provincie Groningen Daniël Koelikamp. ‘In het MIC willen we projecten bundelen en gezamenlijk naar buiten treden als voorbeeldregio voor innovatie, slimme en duurzame mobiliteit.’

Door de Groningse kennis over innovatieve, slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen te bundelen en gezamenlijk naar buiten te treden, kan de regio volgens Koelikamp echt een internationale koplopersrol gaan spelen: ‘Eigenlijk doen we dat al een beetje, maar zoals het Groningers betaamt, schreeuwen we dat nu eenmaal niet van de daken.’

Koelikamp wijst op de slimme stadslogistiek in Groningen, de vele pilotprojecten met zelfrijdend vervoer in de provincie en de proeven met ‘talkin traffic’ in de Regio Groningen-Assen. ‘En vergeet ook de vele ontwikkelingen in de waterstofeconomie en de succesvolle spitsmijdcampagnes niet. In geen enkele andere Nederlandse stad plannen de onderwijsinstellingen hun college- en lesuren zo in dat studenten niet tijdens de spits hoeven te reizen.’

Uit de opsomming blijkt wel dat slimme en duurzame mobiliteit vele facetten kent. ‘Techniek speelt een cruciale rol: de digitalisering biedt allerlei kansen om te komen tot slimmer en duurzamer reis- en rijgedrag, maar daarbij spelen duurzaamheid en gedragsverandering ook een belangrijke rol. In het MIC willen we al die kennisgebieden bij elkaar brengen.’

Het centrum zal kennis, ervaringen en initiatieven bundelen en studenten, onderzoekers en bedrijfsleven mogelijkheden bieden om gezamenlijk innovatieve oplossingen te onderzoeken, ontwikkelen, testen en toe te passen. ‘Allemaal met als doel op een duurzame wijze bij te dragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en de regio’, aldus Koelikamp.

En het zijn lang niet alleen de vijf ‘founding partners’ van het Mobility Innovation Center die deze ambitie ondersteunen. ‘Er is ook vanuit het regionale bedrijfsleven en de semi-overheid volop animo om partners te worden in het MIC. Vervoersbedrijven Qbuzz en Arriva hebben het plan al omarmd, en ook technologiebedrijven als 360 graden video-specialist Horus en organisaties als Groningen Bereikbaar en Regio Groningen-Assen zien er volop toegevoegde waarde in’, zo geeft Koelikamp aan. ‘Eigenlijk is elke organisatie die denkt een bijdrage te kunnen leveren uitgenodigd om zich bij het MIC aan te sluiten.’

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring