Navigatie overslaan

Gro­nin­gen en (groen) gas, part­ners sinds het eer­ste uur

Een halve eeuw geleden werd bij Kolham het eerste Groningse aardgas ontdekt, een vondst die ertoe geleid heeft dat heel Nederland is aangesloten op een aardgasnet. Sinds die memorabele dag heeft Groningen altijd een hoofdrol gespeeld op het gebied van productie, distributie, gebruik en kennisontwikkeling rondom aardgas. Ook nu nog vervult de provincie Groningen een voortrekkersrol, namelijk op het gebied van groen gas. Samen met onder meer de gemeente Groningen en de stichting Energy Valley wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van zogeheten Groen Gas Hubs en de noordelijke kennisinstellingen verrichten veel onderzoek naar productie, distributie en toepassingsmogelijkheden van groen gas en biogas.

Groningen is een ruraal gebied bij uitstek. Dankzij de boeren, en inherent daaraan de grote hoeveelheid gewassen die er groeien en koeien die er grazen, kan de provincie, evenals Drenthe, Friesland en de kop van Noord-Holland, gezien worden als een groot bovengronds gasveld. Om te voorkomen dat alle boeren voor zichzelf biomassa, zoals energiemaïs en mest, moeten vergisten en opwaarderen, maakt de stichting Energy Valley zich hard voor de ontwikkeling van Groen Gas Hubs. De boeren worden via een relatief goedkope biogasleiding aangesloten op een Hub. Hier wordt het biogas opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit waarna het groen gas genoemd mag worden en in het aardgasnet mag worden geïnjecteerd. In de gemeente Groningen zijn twee ondernemingen bezig met de ontwikkeling van een Groen Gas Hub, namelijk Suiker Unie en Essent Milieu Vagron. In Drenthe en Friesland wordt tot dusverre op drie locaties gewerkt aan de realisatie van Groen Gas Hubs.

Kennis

Niet alleen loopt Noord Nederland voorop in de grootschalige productie van groen gas, ook op het gebied van onderzoek en ontwikkeling neemt Groningen een prominente positie in. Zo kreeg onlangs het project EDGaR, onder aanvoering van de Rijksuniversiteit Groningen, een forse subsidie van de overheid. Dat project richt zich onder meer op fundamenteel onderzoek naar het mengen van verschillende gassoorten. De mogelijkheden van biogas, dat ook bruikbaar is als het niet opgewaardeerd wordt tot aardgaskwaliteit, worden onderzocht in het Flexigas project. Dit onderzoeksproject wordt geleid door het RenQi lab, een samenwerking tussen Gasunie, TNO ICT en de Hanzehogeschool. Doel van de 6 kennisinstellingen en 12 bedrijven die deelnemen aan het project, is de toepassingsmogelijkheden van biogas te onderzoeken om zo de afzetmogelijkheden van het biogas te vergroten.

Zo gebeurt er van alles op groen- en biogasgebied en is dit nog maar een selectie. Eén ding is inmiddels wel duidelijk. Biogas en groen gas lijken de brandstoffen van de toekomst te worden en Groningen zit er wederom bovenop.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring