01/01/2016

Groningen ontvangt subsidie voor Europees onderzoek naar ouderdomsziekten

De Europese Unie stelt 12 miljoen euro beschikbaar aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) voor de uitvoering van het BioSHaRE-EU project. Met het geld kunnen Groningse onderzoekers de gegevens uit vijf verschillende bevolkingsonderzoeken naar chronische ouderdomsziekten uit evenzoveel landen met elkaar combineren.

Chronische ziekten als slagaderverkalking, suikerziekte en depressie nemen in onze vergrijzende samenleving een steeds belangrijker plaats in. Kennis over de oorzaken van deze ziekten is belangrijk voor betere preventie en behandeling. De afgelopen decennia zijn veel factoren gevonden die deze aandoeningen veroorzaken. Dit betreft zowel genetische factoren, als persoonlijke factoren zoals hoge bloeddruk, roken, opleiding, stress of juist combinaties hiervan. Als deze combinaties van oorzaken zijn ontrafeld, is individueel te bepalen welk risico iemand loopt en welke preventieve maatregel of behandeling het meeste effect heeft. Onderzoek naar chronische en multifactoriële ziekten is een belangrijk onderdeel van het UMCG-speerpunt “Healthy Ageing”. Immers, het voorkómen van chronische ziekten draagt bij aan gezond ouder worden.

De Groningse onderzoekers zullen de gegevens van bijna 1,5 miljoen Europeanen samenvoegen. Zoveel mensen nemen deel aan vijf grote populatieonderzoeken in Nederland (Lifelines), Noorwegen (Hunt), Zweden (Lifegene), Duitsland (KORA), en Engeland (UK Biobank).

Doel van het BioSHaRE-EU project is het ontwikkelen van methoden en technieken voor het harmoniseren en standaardiseren van bevolkingsonderzoeken. Hiervoor worden zowel genetische, medische, en sociale gegevens als ethische en juridische aspecten onderzocht.

16/12/2015
Het bewijs: Groningen heeft het ideale klimaat voor innovatieve startups
15/12/2015
Cube050 en De Noorderlingen: forse impulsen voor jong ondernemerschap