01/03/2008

Groningen presenteert nieuwe vorm van gesubsidieerde arbeid: de Seniorenbaan

Groningen is sinds 7 maart een nieuwe vorm van gesubsidieerde arbeid rijker: de Seniorenbaan. Dit is een nieuwe vorm van gesubsidieerd werk voor mensen boven de 57,5 jaar. Hiermee gaat hun kennis en ervaring niet verloren, maar wordt deze ingezet voor de stad. De eerste senioren hebben inmiddels hun contract ondertekend.

Deelnemers aan de Seniorenbaanregeling kunnen werkzaam zijn bij uiteenlopende maatschappelijke instellingen, zowel in de buurt, de wijk als in de stad. De uitvoering van de regeling gebeurt door de dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE) van de gemeente Groningen.

Alle inwoners van de stad Groningen tussen de 57,5 en 65 jaar die een uitkering van SOZAWE ontvangen en gemotiveerd zijn om betaald werk te verrichten komen in aanmerking voor een Seniorenbaan. Men komt in dienst van Weerwerk, een afdeling van de dienst Sociale Zaken en Werk. De senior krijgt een arbeidscontract voor 32 uur per week en ontvangt het wettelijk minimumloon. Minder uren per week werken is ook bespreekbaar. Oudere werknemers kunnen tot hun 65ste jaar van de nieuwe regeling gebruik maken.

Senioren die nu vrijwilligerswerk doen kunnen dit eventueel omzetten in een arbeidscontract. Zij blijven dan op dezelfde plek werken, maar krijgen een arbeidscontract en salaris van Weerwerk. Zij begeleiden en ondersteunen de senioren ook in het hele proces.

Mensen met een Seniorenbaan ontvangen tot hun 65-ste een inkomen op basis van het wettelijk minimumloon. Een voorbeeld: een alleenstaande gaat er ongeveer 185 euro per maand op vooruit bij een dienstverband van 32 uur. Daarnaast krijgt hij of zij 50 euro premie per maand.

De Seniorenbanen maken deel uit van een pakket aan maatregelen uit het Armoedepact 2007 om de armoede in de stad Groningen te bestrijden en de participatie van kwetsbare groepen in de samenleving te bevorderen. De werving is januari 2008 gestart. Het streven is dit jaar honderd senioren aan een seniorenbaan te helpen.

01/02/2008
Inschrijving Wubbo Ockelsprijs weer van start
01/02/2008
Waterbedrijf Groningen geeft scholieren cool alternatief voor frisdrank