Navigatie overslaan

Gro­nin­gen Seaports inves­teert ruim 25 mil­joen euro in nieuw bedrijventerrein

Groningen Seaports gaat de komende tijd 25 miljoen euro investeren in het nieuwe bedrijventerrein Heveskes, tussen het Chemie Park Delfzijl en aluminiumfabriek Aldel. Het geld wordt gebruikt om het terrein klaar te maken voor nieuwe fabrieken.

Onlangs maakte Heuvelman GSO bekend zich op dit terrein met een op- en overslagfaciliteit te gaan vestigen en eerder al hadden duurzame kerosineproducent SkyNRG en chemiebedrijf Avantium hun intentie uitgesproken voor een vestiging in Delfzijl. Ook zuiveraar van afvalwater North Water wil de activiteiten in Delfzijl gaan uitbreiden.

Het nieuwe bedrijventerrein moet nog worden aangesloten op wegen, kabels en leidingen. Na het bouwrijp maken ligt er een terrein, dat zodanig is ingericht dat het beschikt over uitgeefbare en direct bebouwbare kavels, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de beoogde afnemers van de kavels. Het project zal in fases worden uitgevoerd waardoor de definitieve indeling van het terrein nog flexibel blijft.

Volgens Groningen Seaports-CEO Cas König is dit een mooi voorbeeld van industriële wisselwerking. "Waarbij we in sterke samenhang met de omliggende bedrijvigheid een decennialang leegstaand terrein tot wasdom laten komen door er in gezamenlijkheid met onder meer overheden, bedrijven en andere partijen en instanties een optimaal vestigingsklimaat te creëren. Deze voorinvestering helpt de potentiële klanten om hun plannen mogelijk te maken en betekent een enorme impuls voor de ontwikkeling van de energietransitie in het algemeen en de duurzame economische activiteiten in Delfzijl in het bijzonder.”

Faciliterende gezamenlijke infrastructuur

Naast de basisinfrastructuur als wegen, watergangen en nutsinfra zal bedrijventerrein Heveskes met de bestaande utiliteiten van het Chemie Park Delfzijl verbonden worden. Dat houdt in dat de bedrijven aangesloten kunnen worden op bijvoorbeeld de waterstofleidingen van Groningen Seaports. Verder zullen op het terrein gezamenlijke faciliteiten als parkeervoorzieningen, een poortgebouw en weegbrug inclusief dienstverlening ontwikkeld worden.

CEO König: “Met het toekomstbestendig maken van dit terrein werken we volop aan een circulaire economie. Deze regio biedt met Chemport Europe een sterk ecosysteem voor groene chemie. Daar zetten we vol op in. We hebben als doel om de chemische industriecluster voor 2050 volledig klimaatneutraal te laten zijn. Met deze investering en het aantrekken van toonaangevende bedrijven krijgt die visie steeds meer gestalte.”

Werkzaamheden gestart

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang en bestaan onder andere uit het ophogen van het terrein, de ontmanteling van een oud baggerspeciedepot, het aanleggen van sloten, wegen, een omheining en een toegangspoort. Ook zal er een laad- en losfaciliteit in het Oosterhornkanaal worden gebouwd. De werkzaamheden zijn nodig om nieuwe bedrijven te kunnen faciliteren op het al jarenlang braakliggende terrein van 42 hectare, waarvan uiteindelijk 29 hectare uitgeefbaar is voor nieuwe bedrijven. De ontwikkeling van het terrein vindt vanaf nu gefaseerd plaats tot en met 2024.

Werk voor 200 tot 250 mensen

Door het inrichten van het terrein Heveskes geeft Groningen Seaports invulling aan haar brede missie om op duurzame wijze industrieterreinen te ontwikkelen, te exploiteren en bij te dragen aan de werkgelegenheid en duurzame economische groene groei in de regio. Dit deel van het industriegebied zal naar verwachting werk gaan bieden aan 200 tot 250 mensen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring