Navigatie overslaan

Gro­nin­gen Seaports sluit memo­ra­bel jaar posi­tief af: winst geste­gen en snel­le rea­li­sa­tie LNG-terminal

Een fors hogere winst dan het jaar ervoor, een recordaantal gronduitgiftes en een drijvende LNG-terminal die in een paar maanden tijd is gerealiseerd. Groningen Seaports kijkt terug op een positief maar ook ‘memorabel’ jaar, zo bleek tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

De cijfers laten zien dat Groningen Seaports over 2022 een winst van 17,5 miljoen euro verwacht. Dat komt vooral vanwege het recordaantal gronduitgiftes, 18 stuks, dat is gerealiseerd. De winstprognose is behoorlijk hoger dan het jaar ervoor, toen de winst nog 6 miljoen euro was. De omzet komt uit op 58 miljoen euro; 5 miljoen euro meer dan in 2021. In totaal werd in 2022 37,4 hectare aan terrein uitgegeven aan bedrijven, iets meer dan een jaar eerder.

Memorabel jaar

Het was een memorabel jaar voor Groningen Seaports, zo blikt CEO Cas König terug. Hij noemt de situatie in Oekraïne, en de effecten daarvan op het bedrijf, maar ook de drijvende LNG-terminal in de Eemshaven die in een recordtempo gerealiseerd is. “In maart van het afgelopen jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de LNG-installatie en begin september was de terminal operationeel. Nog nooit is er ergens ter wereld een project van deze omvang op gebied van gas zo snel gerealiseerd. We zijn trots dat we dit zo snel, samen met de verschillende partners, hebben kunnen bewerkstelligen. Met veel durf is in korte tijd veel bereikt. Daarnaast zijn we blij dat we op deze manier een rol kunnen spelen bij de leveringszekerheid van energie in Europa”, aldus König.

Grond is schaars

Het afgelopen jaar vonden, naast de komst van de LNG-terminal, ontzettend veel gronduitgiftes plaats. In totaal is 37,4 hectare aan grond uitgegeven, waarvan circa 21,6 is verkocht en 15,8 hectare in erfpacht is uitgegeven. Inmiddels zijn zowel in de haven van Delfzijl als in de Eemshaven nog maar weinig vrije kavels over. König: “Vorig jaar merkten we al dat grond schaarser werd en die trend heeft zich het afgelopen jaar doorgezet. De terreinen in onze havens zijn behoorlijk gewild!”

Volop ontwikkelingen

Naast de gronduitgiftes is er op het gebied van infrastructuur en het gereed maken van terreinen veel gebeurd. Zo is Groningen Seaports afgelopen jaar begonnen met de inrichting van het industrieterrein Oosterhorn-Zuid, het gebied ten zuiden van het Oosterhornkanaal. Ook op het bedrijventerrein Heveskes is er inmiddels veel activiteit, waar het gebied onder meer wordt opgehoogd en Avantium al volop bezig is met de bouw van haar fabriek. In de Eemshaven zijn eveneens diverse ontwikkelingen geweest, zoals de start van de kabelfabriek van TKF voor de productie van kabels voor de offshore windturbines.

Ecoports-certificaat

Tijdens de nieuwjaarsreceptie kreeg Groningen Seaports tevens voor de achtste keer het Ecoports-certificaat uitgereikt. Dit is een wereldwijd keurmerk voor duurzame havens die iedere twee jaar voortgang boeken in hun milieuprestaties. Hiermee is Groningen Seaports de eerste havenbeheerder ter wereld die het certificaat acht keer heeft ontvangen. König is dan ook ontzettend blij met deze onderscheiding: “Duurzaamheid zit echt in ons DNA. Wij zijn ons ervan bewust dat we gevestigd zijn aan het mooiste natuurgebied van Nederland en daar houden we in onze bedrijfsvoering dan ook rekening mee. De maatschappelijke verantwoordelijkheid is een zeer belangrijk uitgangspunt bij onze activiteiten. Economie en ecologie gaan hier samen”.


Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring