Navigatie overslaan

Gro­nin­gen Seaports ziet winst stij­gen en ver­wacht vol­op doorgroeikansen

De gezamenlijke Groningse zeehavens hebben het afgelopen jaar hun winst meer dan verdubbeld: van 250.000 euro in 2012 naar 600.000 euro in 2013. En ook voor de komende jaren ziet havenbeheerder Groningen Seaports volop kansen om verder door te groeien. Dat maakte directeur Harm Post bekend op het podium van popfestival Eurosonic in Groningen, waar hij de jaarcijfers van het havenbedrijf presenteerde.

Hoewel het een roerig jaar was voor Groningen Seaports met het faillissement van aluminiumproducent Aldel, een afname van de overslag met 15 procent en bedrijven die leden onder de recessie, is de winst van het havenbedrijf dus fors toegenomen. Dat is voor een groot deel te danken aan de havengeldgaranties die zijn afgesproken met de energiebedrijven die een centrale in de Eemshaven hebben. Hoewel zij vanwege overcapaciteit op de energiemarkt minder kolen hebben aangevoerd, heeft Groningen Seaports wel de vooraf afgesproken havengelden ontvangen.

Ook de uitgifte van bedrijventerreinen in de Groningse havengebieden heeft bijgedragen aan de winststijging. In 2013 werd er maar liefst 50 procent meer bedrijfsgrond verkocht dan in het jaar ervoor: 13 hectare tegenover 6 hectare in 2012. Ook in de komende jaren verwacht het havenbedrijf veel van de verkoop van percelen. Zo wordt er druk onderhandeld met bedrijven die zich mogelijk willen vestigen op het terrein ten zuidwesten van de Eemshaven. Dit terrein is door de nabijheid van verschillende energiecentrales uitermate geschikt voor de vestiging van grote datacenters. Om die reden heeft Google al een datacenter in de Eemshaven staan en ook Apple heeft aangegeven een dergelijk computercentrum te willen bouwen.

Een andere belangrijke groeikans ziet directeur Harm Post in de offshore windindustrie. De Eemsdeltaregio heeft een perfecte ligging om als uitvalsbasis te dienen voor de bouw en het onderhoud van de windparken die op de Noordzee gebouwd (gaan) worden. Bedrijven als Buss Group en Wagenborg en een aantal andere MKB-gerelateerde bedrijven hebben momenteel al hun terreinen vol liggen met windmolenonderdelen, in januari meldde het offshore wind-schip de Pacific Orca zich in de Eemshaven. Dit gigantische schip, dat zichzelf op vier poten van 80 meter hoog vanaf de zeebodem kan ‘opdrukken’, zal het komende half jaar vanuit de Groningse haven gaan opereren.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is en blijft volgens Post als een ‘groene’ draad door het beleid van Groningen Seaports lopen. Niet voor niets heeft het havenbedrijf net als in 2012 weer het EcoPorts certficaat ontvangen, een bevestiging dat er in de Groningse havens groen geopereerd wordt. Dit duurzaamheidsbeleid biedt ook kansen voor innovatieve en kennisintensieve bedrijven die zich bijvoorbeeld op de ‘Brainwierde Weiwerd’ nabij Delfzijl kunnen vestigen. Deze wierde is de afgelopen jaren op een groene en cultuurhistorisch verantwoorde wijze hersteld en ingericht om dergelijke bedrijven een onderkomen te bieden.

Voor meer informatie: http://www.groningen-seaports.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring