01/09/2008

Groningen simuleert dijkdoorbraak

De Stichting IJkdijk laat eind september de dijk die bij Bellingwedde gebouwd is voor sensortechnologisch onderzoek, doorbreken. De doorbraak wordt minutieus gevolgd door sensoren in de dijk en camera’s op en boven het gebied. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de sensoren en IT-middelen die getest worden, de Nederlandse waterkeringen gaan verbeteren.

De IJkdijk is een testdijk van 6 meter hoog en 100 meter lang. Door het nabootsen van extreme situaties van hoogwater wordt de waterkering tot bezwijken gebracht. De proef is nodig om beter te begrijpen waarom een waterkering zijn werk niet goed doet. Vervolgens kunnen dijkinspectiemethoden worden verbeterd en kunnen watermanagement systemen worden ontwikkeld voor dijkbewaking en calamiteitenbestrijding, waardoor doorbraken in de toekomst voorkomen kunnen worden.

01/08/2008
‘Energiedorp’ voor 1200 mensen in Noord-Groningen
01/08/2008
Manifestatie zet noordelijke IT-markt op de kaart