01/09/2011

Groningen sluit zich aan bij Netwerk Kennissteden Nederland

Groningen is één van de twaalf steden die zich hebben verenigd in het Netwerk Kennissteden Nederland. Naast de twaalf steden zijn ook de koepelorganisatie van universiteiten VSNU en de HBO-raad in de organisatie vertegenwoordigd. Samen willen de partijen door krachtenbundeling en kennisuitwisseling de Nederlandse economie beter laten concurreren met het buitenland.

De twaalf aangesloten steden zijn: Groningen, Amsterdam, Delft, Eindhoven, Enschede, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Nijmegen, Utrecht en Wageningen.

In hun ambitiedocument bieden de kennissteden hun gebundelde kennis en netwerk aan om gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendige en internationaal concurrerende kenniseconomie.

De ambitie van het kabinet is, dat Nederland gaat behoren tot de top vijf van kenniseconomieën. Om de concurrentiekracht van het bedrijfsleven te versterken voert de overheid ook een gericht beleid ter bevordering van innovatie en ondernemerschap, onder meer door stimulering van samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

01/08/2011
Groningse zeehavens: schone schepen krijgen korting
01/08/2011
Groningers ontwikkelen website om digitale sporen uit te wissen