Navigatie overslaan

Gro­nin­gen ver­wacht for­se eco­no­mi­sche impuls van onder­zoe­ken rond Heal­thy Ageing’

Groningen denkt een belangrijke hoogwaardige bron van economische bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid te hebben aangeboord. Het gaat om onderzoek naar de mogelijkheden om op zo gezond mogelijke wijze ouder te worden. In en bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) houden tal van onderzoekers zich met dit thema van gezond ouder worden (healthy ageing) bezig, en Groningen zet nu alles op alles om daar nieuwe bedrijfjes voor op te richten.

Wat is Healthy Ageing?

De bevolking van Nederland en van de rest van West-Europa wordt ouder, maar de extra jaren brengen we meestal niet in goede gezondheid door. In 2025 is ongeveer vijftig procent van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar. De stijgende kosten voor gezondheidszorg zullen nog veel sterker gaan toenemen.
Zonder doelmatige preventie, diagnostiek en behandeling zijn die kosten nauwelijks te dragen voor de komende generaties. Op dit moment is er nog onvoldoende bekend over de voorwaarden voor een gezonde levensloop. Er is te weinig basale kennis over verouderingsprocessen en daarmee zijn er onvoldoende handvatten voor preventie, diagnostiek en behandeling.

Dat moet anders, zo vindt het UMCG in Groningen. Als enige umc heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen ervoor gekozen om het thema ‘healthy ageing’ structureel te verankeren in zijn kerntaken. Het is de ambitie van het UMCG om van Noord-Nederland een kenniscluster te maken op het gebied van healthy ageing, samen met een aantal relevante partners.

Het UMCG is naar eigen zeggen hard op weg een topinstituut op het gebied van veroudering te worden en houdt zich bezig met vragen als: Hoe kunnen we gezond ouder worden? Hoe kunnen we – veelal oudere – patiënten met één of meer chronische aandoeningen het beste behandelen?

Door het kabinet is ‘Healthy Ageing’ inmiddels erkend als een ‘Piek in de Delta’ van de Noordelijke economie. Het is nu zaak om ook het bedrijfsleven maximaal te laten profiteren van de ambitie van het UMCG en er maximale economische spin-off van te genereren. In bijgaand video-verslag meer over Healthy Ageing.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring