Navigatie overslaan

Gro­nin­gen ver­warmt dui­zen­den huis­hou­dens en gebou­wen met rest­warm­te datacenters

Het warmtenet in het noordwestelijke deel van de stad Groningen gaat in de toekomst verwarmd worden door de restwarmte van datacenters. In totaal zullen zo'n 10.000 huishoudens, kennisinstellingen en andere gebouwen op deze duurzame warmtebron worden aangesloten.

Dat hebben de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen, voor de gelegenheid verenigd in Warmtestad, bekendgemaakt. 'Dit besluit hadden we natuurlijk al lang in voorbereiding', aldus Warmtestad-directeur Dick Takkebos. 'Het was een intensief traject waar we met veel mensen hard aan gewerkt hebben. We zijn ontzettend blij dat het besluit nu definitief is en danken onze aandeelhouders voor het vertrouwen dat ze met deze instemming hebben uitgesproken. Samen met hen, de woningcorporaties, bewoners en wijkverenigingen kunnen we nu een belangrijke volgende stap zetten in de Groningse energietransitie.'

Servers leveren warmte


Restwarmte is warmte die vrijkomt bij het koelen van servers in datacenters. Via warmtewisselaars wordt de warmte benut en dan met warmtepompen verder verwarmd tot de gewenste temperatuur. De elektriciteit voor de warmtepompen wordt geleverd met groene stroom uit zonneparken en een eigen elektriciteitsproductie met behulp van warmtekrachtkoppeling.

Via het warmtenet wordt uiteindelijk een hoeveelheid warmte geproduceerd die genoeg is voor de behoefte van meer dan 10.000 huishoudens, gebouwen en kennisinstellingen in de noordelijke wijken van Groningen. Leveranciers van de restwarmte zijn de datacenters van Bytesnet en QTS (voorheen TCN), beide gevestigd op Zernike Campus.

Aanvullende duurzame bronnen

Naast het gebruik van restwarmte onderzoekt WarmteStad andere bronnen die voor de toekomst gebruikt kunnen worden als aanvulling, of als alternatief indien de ontwikkeling van restwarmte onverhoopt achterblijft. Hiervoor is onder meer zonnewarmte met ondergrondse opslag in beeld. Indien noodzakelijk en alleen wanneer aan strenge herkomst- en duurzaamheidseisen wordt voldaan, is ook biomassa een optie.

CO2-besparing

De voorbereidingen zijn ondertussen begonnen en eind 2020 moet de levering van restwarmte een feit zijn. De verwachting is dat het warmtenet een verlaging van de CO₂-uitstoot met 55 procent realiseert ten opzichte van conventionele verwarming van de duizende gebouwen.


Op de Zernike Campus is al in 2017 een start gemaakt met de aanleg van het Warmtenet Noordwest-Groningen. Inmiddels maken onder meer de Hanzehogeschool en het Avebe Innovatiecentrum gebruik van het net, dat nu nog wordt gevoed door een tijdelijke warmtecentrale.

Op 15 werd in Paddepoel het officiële startsein gegeven voor de uitbreiding. Het vervolgtracé gaat vanaf Zernike verder via de Planetenlaan door de Plutolaan, Antaresstraat, Pleiadenlaan tot de Dierenriemstraat. Dit gedeelte is eind 2019 gereed. Daarna wordt het warmtenet uitgebreid richting Selwerd, Kostverloren en Vinkhuizen.


Nog dit jaar worden in Paddepoel de vijf flats aan de Planetenlaan aangesloten, evenals de nieuwe woontoren voor studenten aan de Hoogeweg (Reitdiepwijk), de wooncomplexen Upsilon en Polaris en vrijwel zeker de nog te realiseren gebouwen Atlas en Pleione. In Selwerd worden in een later stadium onder meer de Beukenhorst en Dragant aangesloten
.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring