Navigatie overslaan

Gro­nin­gen wacht enor­me inves­te­rings­golf in energiesector

De provincie Groningen en de rest van Noord-Nederland kunnen de komende vijf jaar een enorme investeringsgolf in de energiesector verwachten. In Groningen, Friesland, Drenthe en ook in de kop van Noord-Holland, zal de komende vijf jaar voor zo’n 22 miljard euro worden geïnvesteerd in de energiesector. Tot het jaar 2020 zal daar bovenop nog eens voor miljarden worden geïnvesteerd in windenergie. ‘Noord-Nederland heeft nog nooit zo’n golf aan investeringen gekend’, zegt Gerrit van Werven, directeur van stichting Energy Valley in Groningen.

Deze organisatie heeft tot doel de energiesector in Noord-Nederland verder te ontwikkelen en lijkt de wind enorm in de zeilen te hebben. Volgens Van Werven staat er de komende jaren zeer veel te gebeuren in de energiesector, zeker ook op het gebied van windenergie en rondom de Eemshaven.

‘Het is opmerkelijk hoe snel de ontwikkeling op energiegebied in de Energy Valley regio verloopt. Verschillende kranten hebben lijsten met projecten gepubliceerd, waaruit blijkt dat er de komende 5 jaren zo’n 22 miljard Euro door bedrijven wordt geïnvesteerd in energie-infrastructuur. Het betreft een breed pakket aan projecten in olie- en gasexploitatie, de bouw van centrales, groen gasproductie, windenergie, enzovoorts. Daarnaast investeren de kennisinstellingen fors in onderzoeks- en opleidingsprogramma’s.'

Volgens Van Werven is het extra gunstig, dat het niet gaat om enkele partijen met reusachtige investeringsplannen, maar juist om zeer veel verschillende partijen. ‘Dat wijst op een breed draagvlak. Een stroom die niet snel zal opdrogen’. Volgens hem komen daar de komende jaren zeker nog meer investeringen bij. ‘Ik kan daar duidelijk over zijn. De investeringen in de gaswinning en – distributie zullen zich continueren. Maar daarnaast dienen zich twee nieuwe sectoren aan die voor grootschalige investeringen zullen zorgen; dat zijn: de opslag van CO2 en offshore wind’, aldus Van Werven.

In het Nederlandse deel van de Noordzee zal tot 2020 6000 MW aan windmolens geplaatst worden. Tot 2030 zal dat 20.000 MW moeten worden. Dat betekent een investering tot 2020 van 20- 25 miljard euro en tussen 2020 en 2030 van nog eens 45-50 miljard euro. Het werkgelegenheidseffect daarvan zal tot 2020 50.000 manjaren zijn en tot 2030 nog eens 80.000 manjaren.

‘We verwachten dat het merendeel van de logistieke activiteiten vanuit onze havens zullen worden verricht, met een werkgelegenheidseffect van vele duizenden banen. Daarbij komt dat de Eemshaven ook voor het Duitse deel een grote rol zal kunnen vervullen. Met die positie in het achterhoofd wil ik er nadrukkelijk voor pleiten om Energy Valley in de komende tijd ook Europees te positioneren. Dat kan door in te haken op Brusselse programma’s en door nauwe samenwerking met Noord-Duitsland.’

Zie ook: www.financieelgroningen.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring