12/03/2019

Groningen zet vol in op grootschalige productie emissievrije waterstof

Een groot aantal noordelijke bedrijven en overheden gaan gezamenlijk werk maken van de grootschalige productie van emissievrije waterstof. ‘We zijn klaar voor de ontwikkeling van een bloeiende, schone waterstofeconomie. Sterker nog: we zijn al begonnen’, aldus de Groningse gedeputeerde Patrick Brouns, mede-opsteller van het ‘Integraal Waterstofplan Noord-Nederland’.

‘Geen energietransitie zonder industrietransitie! Willen we in 2050 een nagenoeg CO2-vrije samenleving hebben, dan moeten we nu volop inzetten op de vergroening van chemie’, zo stelt Brouns. ‘In die transitie is emissievrije waterstof cruciaal. Als groene grondstof voor zowel de chemie- áls de energiesector.’

05/03/2019
Brandwerend karton van Cellx vanuit Middelstum de wereld over
04/03/2019
Hans Silvius met De Haan Advocaten in de ‘eredivisie’ van de nationale advocatuur