01/10/2010

Gronings bedrijf Bioclear: Biobased producten uit zeewier

Het in Groningen gevestigde bedrijf Bioclear, expert in biologische oplossingen voor bodem, energie en milieu, wil een onderzoek starten naar het gebruik van het vaak als nutteloos aangeduide zeewier ‘teek’. Bioclear wil dat doen in samenwerking met een collega-bedrijf uit Duitsland, waarmee ze samen een project hebben opgezet.

Teek, of zeewier, uit de Noordzee spoelt met name in het voor- en najaar in grote hoeveelheden aan op zowel de Nederlandse als Duitse kustdijken. De hoeveelheid aanspoelende teek kan oplopen tot 150.000 kubieke meter en vormt daarmee in de Eems Dollard Regio een belangrijk probleem. Drijvend wiermateriaal vormt voor vissers een ongewenste bijvangst die verwerkingsproblemen oplevert zonder dat daar meerwaarde tegenover staat.

Bioclear wil onderzoeken of er toch waarde te halen valt uit dit ‘nutteloze’ zeewier. Zo zal worden gekeken naar zeewier als bron van ‘groene’ chemicaliën; naar de productie van biogas uit zout zeewier bevattend materiaal middels vergisting; en naar het digestaat van zeewier na het vergistingsproces.

Bioclear werd vorige maand tweede bij een wedstrijd om de Ondernemingsprijs van Groningen waaraan 25 innovatieve bedrijven meededen.

Bioclear is expert in biologische oplossingen voor bodem, energie en milieu. Haar vijfentwintig hoogopgeleide medewerkers zijn dagelijks betrokken bij vele projecten op dit gebied.

‘Een gezonde bodem, hernieuwbare energiebronnen en schone industriële productieprocessen. Om dit realiseren zijn kennis en technologie nodig, maar ook creativiteit, visie en doorzettingsvermogen. Bij Bioclear zien we dit als een inspirerende uitdaging waar onze medewerkers dagelijks bij betrokken zijn’, aldus Sytze Keuning, directeur van Bioclear over zijn onderneming.

Meer informatie: www.bioclear.nl

01/09/2010
Groningen in het teken van healthy ageing
01/09/2010
Noordhoff Uitgevers uit Groningen in Berlijn in de prijzen