Navigatie overslaan

Gro­nings bedrijf markt­lei­der in het mar­ke­ren van oude plat­forms op zee

De offshore wind-industrie en de offshore gasindustrie zijn belangrijk voor de economie van Groningen. Steeds meer mensen zijn actief bij de bouw van platforms die gebruikt worden voor het zoeken naar gas, of voor windmolens. Maar behalve dat platforms op zee geplaatst moeten worden, moeten ze na vele jaren trouwe dienst ook weer verwijderd worden. En dat verwijderen, dat kun je met een gerust hart toevertrouwen aan het in het Groningse Leek gevestigde bedrijf P.C. Jansen Marine & Offshore Trading, dat intensief betrokken is bij het ontmantelen van deze verouderde platforms.

“Er zijn de afgelopen tientallen jaren zeer veel platforms geplaatst in de Noordzee, ten behoeve van de gaswinning. Sommige daarvan zijn buiten gebruik geraakt omdat gaswinning er niet meer rendabel was. En andere zijn na 35 tot 40 jaar gewoon aan het eind van hun levenscyclus. Al deze platforms worden eerst afgekoppeld, en blijven dan nog een poosje staan, maar moeten daarna toch echt weggehaald worden. En dan komen wij in beeld”, vertelt Robin Jansen, managing director en oprichter van het bedrijf.

P.C. Jansen Marine & Offshore Trading zorgt er voor dat verlaten platforms, die nog tot een paar jaar op zee blijven staan en geen eigen stroomvoorziening meer hebben, goed verlicht en goed zichtbaar blijven. “Onze diensten bestaan uit het ontwerpen, bouwen, testen, installeren en onderhouden van dergelijke systemen. Ze zijn nodig om de veiligheid van lucht- en scheepvaartverkeer te garanderen en een wettelijke verplichting”, vertelt Jansen.

Dat zijn bedrijf marktleider is in Nederland en een deel van Europa voor deze werkzaamheden relativeert Jansen zelf door er op te wijzen dat het een zeer specifieke niche-markt is waarin hij zich heeft begeven: er zijn gewoon niet zoveel mededingers.

Voorlopig kan hij nog goed vooruit. Want er staan momenteel zo’n 150 platforms in het Nederlands deel van de Noordzee, en daarvan zal de komende jaren circa twintig procent moeten worden verwijderd wegens veroudering. Maar ook voor de jaren daarna voorziet Jansen nog een grote markt. Want over een jaar of vijftien zullen de eerste windmolens die afgelopen tien jaar werden geplaatst, moeten worden vervangen en verwijderd.

“Het ontmantelen van die platforms is prachtig werk: altijd avontuurlijk, en áltijd spannend!”, glimlacht Robin Jansen, die voor zijn werk dan ook vaak op zee te vinden is.

Overigens is hij niet alleen betrokken bij het verwijderen van de platforms, maar ook bij de plaatsing van nieuwe platforms, zowel in offshore olie en gas als offshore wind. Kortom: altijd werk aan de winkel voor Jansen. Is het niet voor de afbouw, dan wel voor de opbouw van platforms.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring