Navigatie overslaan

Gro­nings bedrijf ont­wik­kelt inno­va­tie­ve app voor keu­ring pleziervaartuigen

In het oost-Groningse Scheemda is een door het Rijk aangewezen keuringsinstantie gevestigd die is gespecialiseerd in het keuren en certificeren van pleziervaartuigen en scheepsonderdelen: Dutch Marine Inspection. Eigenaren van pleziervaartuigen uit heel Nederland kunnen voor een wettelijk verplichte keuring terecht bij dit bedrijf in Scheemda, dat voor de keuringen een bijzondere applicatie heeft ontwikkeld, de ‘Adriana’.

Keuringen van pleziervaartuigen zijn sinds vijftien jaar verplicht in Nederland nadat in 1998 in Europa de Richtlijn Pleziervaartuigen werd ingevoerd. Sinds de invoering van deze wet moeten vaartuigen gebouwd vanaf 1998 voorzien zijn van een zogenaamde ‘CE-markering’.

Niet alleen vaartuigen, maar heel veel producten hebben een CE-markering. Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De letters CE staan voor Conformité Européenne, oftewel: in overeenstemming met de Europese regelgeving. Voor pleziervaartuigen is deze regelgeving vastgelegd in de Richtlijn Pleziervaartuigen. Dutch Marine Inspection is door de overheid aangewezen als keuringsinstantie voor deze richtlijn. Het bedrijf verzorgt dat op innovatieve wijze en heeft voor haar keuringen de Adriana ontwikkeld.

Adriana

Adriana is een online applicatie die het CE keuringstraject eenvoudiger, sneller, vollediger en efficiënter laat verlopen. Het is gebaseerd op moderne principes als cloud-computing die in de nabije toekomst een grote ontwikkeling zullen doormaken.


Meer informatie over Adriana of over Dutch Marine Inspection is te vinden op: www.dutchmarineinspection.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring