01/03/2008

Gronings bedrijf speurt naar sporen leven op Mars

Het Groningse biotechnologische bedrijf Bioclear gaat speuren naar sporen van leven op Mars. Het bedrijf installeert daartoe onderzoeksapparatuur in een vlucht met de Exomars Rover, die in 2013 wordt gelanceerd. Die vlucht gaat twee jaar duren. Op Mars worden grondboringen verricht om monsters te kunnen onderzoeken. “We gaan dan kijken of er moleculen te vinden zijn die er op duiden dat er leven is, of dat er ooit leven is geweest”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Het bedrijf Bioclear is gespecialiseerd in bodemonderzoek voor bodemsanering. Daarbij maakt het gebruik van biologische en biotechnologische oplossingen. Voor de vlucht naar Mars wordt gebruik gemaakt van aan apparaat waarbij rotsdelen meteen worden verpulverd. Daarna kan de moleculaire samenstelling van de materialen worden geanalyseerd met een zogenaamde 'Life Marker Chip'.

"We gaan in het bijzonder op zoek naar eiwitten, vetten en koolwaterstoffen of andere genetische moleculen. Die kunnen er op wijzen dat er leven is of dat er ooit leven is geweest." Volgens de woordvoerder is het voor het eerst dat een bedrijf in Nederland, waarvan de kernactiviteit niet bestaat uit ruimteonderzoek, wordt ingeschakeld bij een onderzoek naar leven op mars. Het Groningse bedrijf hoopt er zelf ook beter van te worden doordat de reis wellicht nieuwe technieken oplevert die ook kunnen worden ingezet bij bodemonderzoeken op aarde.

01/02/2008
Inschrijving Wubbo Ockelsprijs weer van start
01/02/2008
Waterbedrijf Groningen geeft scholieren cool alternatief voor frisdrank