Navigatie overslaan

Gro­nings con­sor­ti­um werkt aan bewe­gings­scan pasgeborenen

De provincie Groningen steekt 150.000 euro in een ambitieus en veelbelovend medisch project dat de diagnosticering en behandeling van neurologische aandoeningen bij pasgeborenen moet verbeteren. Een consortium van drie Groningse bedrijven ontwikkelt in samenwerking met het UMCG een 3D-screeningmethode voor pasgeboren baby's, genaamd Neovision. Hiermee kunnen al vlak na de geboorte aan de hand van de motoriek neurologische aandoeningen worden vastgesteld.

Één van de oprichters van het consortium is het nog jonge Groningse bedrijf Medmen. ‘Samen met Virtual Physiological Instruments en Embed Engineering werken we aan een softwareplatform rond 3D-visualisatie, motion tracking en complexe statistische analyse. Daarmee kunnen de bewegingen van pasgeborenen geanalyseerd worden en is er een snelle diagnose mogelijk.’ Op die manier moet het mogelijk worden aandoeningen zo snel mogelijk op te sporen en direct met de behandeling te starten.

Medmen is gespecialiseerd in het ondersteunen van andere medische bedrijven bij de ontwikkeling en vermarkting van innovatieve geneesmiddelen en diagnostische tools. ‘Onze missie is het bouwen van een brug tussen technische innovatie en de klinische praktijk, zodat nieuwe producten en toepassingen kunnen leiden tot een betere gezondheidszorg’, zo luidt de missie van het bedrijf.

Neovision is een goed voorbeeld van zo’n technische innovatie die de stap naar de praktijk nog moet maken. De afgelopen 20 jaar hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen een methode ontwikkeld om de kwaliteit van de gegeneraliseerde bewegingen bij pasgeborenen te beoordelen. Dit zijn spontane bewegingen waaraan alle onderdelen van het lichaam meedoen en waarbij het lijkt of de baby zijn bewegingsmogelijkheden aan het uitproberen is. De bewegingen ontstaan bij de foetus en blijven bestaan tot 16 weken na de geboorte.

Afwijkingen in die algemene bewegingen zijn een duidelijke indicator van neurologische afwijkingen. Ze hebben een sterk voorspellende waarde voor de ontwikkeling van het kind op latere leeftijd. Zo kunnen afwijkingen in de beweging rond de leeftijd van drie maanden duiden op een hoog risico op de ontwikkeling van spasticiteit, een aandoening van houding en willekeurige bewegingen. Hoe eerder dit soort afwijkingen behandeld wordt, hoe groter de kans dat de behandeling effectief is.

Door middel van General Movement Analysis kan dus eerder worden ingegrepen. De methode is echter nog behoorlijk gevoelig voor de interpretatie van de gebruiker en om het toe te kunnen passen is veel training nodig. Met behulp van een geautomatiseerd systeem zoals het Groningse consortium in ontwikkeling heeft, zou GMA niet alleen een stuk goedkoper worden, maar kan het ook op veel meer locaties worden toegepast.

Innovatief Actieprogramma Groningen

De subsidie voor het project is afkomstig uit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Dit is een regeling voor vernieuwende samenwerkingsprojecten met een hoog ambitieniveau in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy, Energie en Transsectorale Innovatie. Met het IAG investeert de provincie in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Het totale budget is 6,2 miljoen euro. Daarvan is 2,7 miljoen euro van de provincie en 3,5 miljoen euro van het Samenwerkingverband Noord-Nederland.

www.medmen.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring