Navigatie overslaan

Gro­nings Sui­ker­unie­ter­rein wordt stads­deel van de toekomst’

Een zelfvoorzienende nederzetting waar plek is voor wonen, onderwijs, ondernemen en recreëren. Dat is de visie van het stadsbestuur voor het voormalige Suikerunie-terrein aan de rand van de stad.

In 2008 sloot de suikerfabriek van Groningen zijn deuren. Met de aankoop van het terrein in 2010 kreeg de gemeente Groningen een groot avontuur in handen. Dit ruige terrein met een industrieel verleden heeft unieke waarden op het gebied van cultuurhistorie en natuur. Een andere grote kwaliteit is de ligging: de afstand tussen het voorterrein van de Suikerfabriek en de Grote Markt is nog geen 2 kilometer.

Woningbouw en bedrijventerreinen had de stad op dat moment niet nodig. Het terrein werd daarom vrijgegeven voor tijdelijk gebruik. Er kwam ruimte voor vernieuwende initiatieven en tal van experimenten en het terrein ontwikkelde zich tot een hotspot voor ondernemerschap en creativiteit.

Het tijdelijke karakter van het terrein zal de komende jaren echter verdwijnen en er moet een even levendig nieuw stadsdeel gaan verrijzen. De aankoop van het Suikerunie-terrein door de gemeente was namelijk gedaan met het oog op de toekomst: de stedelijke ontwikkelingen aan de westkant van de stad over zo’n 10 à 15 jaar. De stad groeit nog steeds en de vraag naar woningen en voorzieningen dus ook.

Onlangs is door het stadsbestuur daarom een toekomstplan voor het Suikerunieterrein vastgesteld. ‘We denken aan een verleidelijke mix van woningen, voorzieningen en bedrijvigheid, dicht bij elkaar. Met die bijzonderheid dat hier de openbare ruimte niet het sluitstuk maar het beginpunt is van de ontwerpopgave. De unieke waarden van cultuurhistorie en natuur dienen als inspiratie’, zo valt te lezen in het door de gemeente opgestelde draaiboek voor de toekomst van het terrein.

Uitgangspunt is dat het stadsdeel zelfvoorzienend wordt op het gebied van energie. Er wordt dan geen gebruik meer gemaakt van de klassieke nutsbedrijven. Partijen moeten gaan samenwerken om van werkplaatsen, studio’s, podia, kassen, festivals en tuinen een energiepark te vormen.

Beoogde blikvanger is de Energy Tower, een energietoren die energie opwekt. De toren is een idee van architect Wolff Prix en verwijst naar de 95 meter hoge schoorsteen op het terrein. De Silo-kathedraal van RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affordances] legt de fundamenten (palen) van de oude fabriek bloot en biedt een spannend parklandschap voor ontmoeting en recreatie.

Het groene terrein moet beter bereikbaar worden door een nieuwe groene ‘Parkweg’. Wethouder van der Schaaf: ‘Komend jaar werken we deze visie met bewoners, ondernemers en organisaties verder uit tot concrete voorstellen. Daarna volgen de eerste investeringen in de infrastructuur van het gebied.’

Bekijk hier het volledige draaiboek voor de toekomst van het Suikerunieterrein.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring