Navigatie overslaan

Gro­ning­se bedrij­ven wer­ken mee aan Fabriek van de Toe­komst in Regi­on of Smart Factories’

Groningse en andere noordelijke bedrijven werken mee aan een opmerkelijk initiatief: de Fabriek van de Toekomst. Het gaat om bestaande fabrieken die hun werkwijze zodanig optimaliseren dat er niet alleen gebruik gemaakt wordt van de nieuwste technologie, maar vooral ook van mogelijkheden om andere bedrijven in de omgeving als toeleverancier bij de productie in te schakelen. Aldus ontstaat er een 'Fabriek van de Toekomst' in een ‘Region of Smart Factories'.

De Region of Smart Factories bestaat uit tien pilotprojecten waar technologieaanbieders (meestal MKB-bedrijven) experimenteren met nieuwe Smart Factory-oplossingen bij grote productiebedrijven als Philips, Fokker en CentraalStaal, daarbij ondersteund door kennisinstellingen als de Hanzehogeschool, NHL Stenden en de Rijksuniversiteit Groningen.

Met name voor bedrijven in de maakindustrie in het Noorden, en zeker ook in Groningen, kan het concept van de ‘Region of Smart Factories’ interessant zijn. En dat is dan ook een van de redenen waarom het bedrijf Variass uit Veendam, samen met 39 andere Noordelijke bedrijven, zoals Fokker en Philips Drachten bij het concept is betrokken.

In de Fabriek van de Toekomst wordt enerzijds optimaal gebruik gemaakt van de nieuwste digitale technologie, maar anderzijds ook gestreefd naar intensieve samenwerking met toeleveranciers en andere bedrijven. Want juist dankzij de nieuwe informatietechnologie is die samenwerking veel eenvoudiger te realiseren.

‘De Fabriek van de Toekomst is smart, maar ook shared! Waarom je producten laten maken in China of dure investeringen doen in een eigen productiefaciliteit, als je ook een fabriek kunt delen met geestverwanten?’, aldus de initiatiefnemers.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring