Navigatie overslaan

Gro­ning­se broed­plaats voor cre­a­ti­vi­teit en duur­zaam­heid geno­mi­neerd voor Euro­pe­se award

Het Open Lab Ebbinge is genomineerd voor de Europese Regio Star Award 2012. De ontwikkeling van het braakliggende terrein in Groningen in een woon- en werkzone waar creativiteit, energie en duurzaamheid centraal staan, dingt mee in de categorie Citystars. In deze categorie gaat het om projecten die, afwijkend van bestaande bebouwing, een nieuwe invulling geven aan een binnenstedelijk gebied. Open Lab Ebbinge is een broedplaats voor creatieve economie en een laboratorium voor nieuwe vormen van tijdelijk architectuur en stedenbouw.

De Groningse wethouder Frank de Vries gaf in januari een presentatie over het Open Lab Ebbinge voor de jury van de Regio Star Award in Brussel. Hierin liet hij zien hoe de nieuwe ontwikkelingen het verpauperde gebied, waar voorheen een gasfabriek stond, nieuw leven wordt inblazen. Vooral de bijzondere architectuur van gestapelde zeecontainers die onderdak bieden aan studenten, kunstenaars, kinderopvang, innovatieve bedrijfjes en winkels kreeg in de presentatie aandacht.

Kern van Open Lab Ebbinge (OLE) is dat niet alles van tevoren ergens achter een tekentafel is bedacht, maar dat stap voor stap, meestal van onderaf, initiatieven worden gerealiseerd. Om dit te onderstrepen waren vertegenwoordigers van de stichting OLE met de wethouder mee naar Brussel gereisd. Daar benadrukte de wethouder ook de nauwe samenwerking met de ondernemers in de omgeving van het project en private partners als bouwbedrijf AM en woningcorporatie Nijestee. Volgens De Vries is het die samenwerking die in slechts een paar jaar tijd de negatieve spiraal waarin het terrein zich bevond heeft omgebogen.

Het Open Lab Ebbinge neemt het op tegen projecten uit Portugal, Zweden en Slowakije. Op 14 juni zal bekend worden welke van deze vier projecten de City Star Award krijgt toebedeeld.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring