Navigatie overslaan

Gro­ning­se mkb’ers geza­men­lijk aan de slag met ont­wik­ke­ling nieu­we dien­sten op basis van big data

Een groep van vijftien Groningse mkb-bedrijven gaat samen met de Rijksuniversiteit Groningen en techbedrijf Target Holding werken aan nieuwe diensten op basis van big data. Het samenwerkingsproject, dat de naam 'Internet of Things: businesswaarde uit de intelligente zwerm’ heeft meegekregen, moet het gebruik van big data ook voor mkb’ers haalbaar en betaalbaar maken. Het bijzondere aan de project is dat technische ontwikkeling en businessontwikkeling hand in hand gaan.

Target Holding ontwikkelt en vermarkt intelligente oplossingen voor de verwerking en verrijking van grote hoeveelheden data door middel van kunstmatige intelligentie en machine learning. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en vijftien pionierende MKB ondernemers heeft het bedrijf op basis van business cases vier prototypes ontworpen.

Voor de deelnemende ondernemers is het echter een te grote stap om deze prototypes zelf door te ontwikkelen naar een operationele dienst. In het nieuwe project kunnen ze hun krachten nu bundelen en die stap samen zetten, met als uiteindelijke doel de oprichting van een aantal nieuwe bedrijven op basis van de ontwikkelde diensten. Deze nieuwe bedrijvigheid zal naar verwacht veertige nieuwe arbeidsplaatsen opleveren en daarnaast zorgen voor het behoud van nog eens tien banen.

Medisch onderbouwd lifestyle-advies
Het eerste door Target Holding ontwikkelde prototype betreft een methode voor medisch onderbouwd lifestyle-advies op maat. In de zorg wordt steeds meer dat verzameld en opgeslagen. Op basis van de gegevens van bijvoorbeeld ‘wearables’ kunnen op individueel niveau patronen herkend worden en risico’s voor de gezondheid worden ingeschat, nog voordat zich problemen voordoen.

Evenwicht op de energiemarkt
Een tweede prototype is bedoeld om energieverbruik te voorspellen. Door de grillige beschikbaarheid van nieuwe energiebronnen als zon en wind wordt het steeds lastiger om vraag en aanbod op de energiemarkt op elkaar af te stemmen. Op basis van goede voorspellingen van gebruikersgedrag en invloeden van buitenaf kan worden gezorgd voor een goed evenwicht tussen aanvoer en verbruik in een bepaald gebied.

Voorspellen van weggedrag
Een derde prototype richt zich op het doen van voorspellingen op basis van voertuiggegevens en logistiek. De combinatie van gegevens per voertuig, gegevens van vele voertuigen en locatie-data levert een schat aan informatie op over het voertuig, de bestuurder, het verkeer en de wegen. De nieuw te ontwikkelen dienst moet op basis van die gegevens conclusies trekken over het rijgedrag van individuele bestuurders, wat interessant kan zijn voor bijvoorbeeld verzekeraars, en over het gebruik van wegen, handig voor het plannen van onderhoud.

Milieu-informatiesysteem
Vervolgens is er nog een traject dat draait rond de aanleg van een milieu-informatiesysteem op basis van grote aantallen (goedkope) sensoren. Dit systeem moet langere tijd veranderingen in meetwaardes over een groot gebied vast gaan leggen. Hier komt vervolgens een schat aan bruikbare informatie over zaken als water- en luchtkwaliteit, grond- en waterstanden en geluid uit voort.

Financiering
Het project kost in totaal zo’n 3,3 miljoen euro. De samenwerkingspartners investeren zelf bijna twee miljoen. Daarnaast stelt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) bijna één miljoen euro beschikbaar uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) en draagt de provincie zo’n 330.000 euro bij vanuit het economische stimuleringsprogramma Groningen@Work.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring