Navigatie overslaan

Groot­ste ICT-onder­wijs­pro­ject van Neder­land in Groningen

Het eerste jaar van het grootste onderwijsproject in Nederland op het gebied van digitale geletterdheid is geslaagd. Dit project biedt scholen een belangrijke aanvulling op hun onderwijsprogramma, met als resultaat toekomstbestendig onderwijs. Vanwege het schaalniveau is het een uniek project in Nederland, want op deze manier kan een digitaal geletterde samenleving ontstaan.

Digitale vaardigheden hebben een belangrijke plaats in het onderwijs van de toekomst. Digitale geletterdheid draait om alles wat iemand in een digitale samenleving moet kennen en kunnen. Door digitalisering en de snelle ontwikkelingen in de technologie is het belangrijk dat scholen en dus de leerkrachten beter voorbereid worden op deze veranderingen. Leerlingen moeten nu naast taal, rekenen en andere vakken, ook aan deze nieuwe vaardigheden werken.

De regio Noord- en Midden-Groningen maakt met dit project een enorme sprong voorwaarts. Het project biedt gelijke kansen voor alle leerlingen in het onderwijs, ook voor leerlingen die niet over een netwerk beschikken. Maar met alleen digitale vaardigheden ben je er nog niet. Daarom zijn ook andere programmalijnen over het voeren van ambitiegesprekken met leerlingen en ouders en kennismaken met de arbeidsmarkt van belang.

Basicly

Afgelopen jaar zijn, met een programma ontwikkeld door Basicly, de eerste 89 scholen (primair en voortgezet onderwijs) gestart met het traject, dat ervoor zorgt dat alle leerlingen dezelfde digitale basisvaardigheden ontwikkelen. Het komende jaar treden nog meer scholen toe. Het doel is dat alle 120 scholen in de regio gaan meedoen.

Dankzij het project en de persoonlijke begeleiding door Basicly worden alle leerkrachten in staat gesteld om hun leerlingen te begeleiden naar de digitale samenleving. Niet alleen vergroten de jongeren daarmee hun eigen kansen op de arbeidsmarkt, ook de regio zelf heeft hier socio-economisch gezien veel baat bij.

Basicly heeft het niet alleen over IT, maar over digitale geletterdheid in het geheel. De leerkracht staat centraal en alles wat Basicly doet is de leerkrachten helpen met digitale geletterdheid in de klas. Doordat zij een compleet pakket voor het basis- en voortgezet onderwijs aanbieden, kunnen leerkrachten structureel met digitale geletterdheid aan de slag. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat kinderen de toekomst zijn en klaargestoomd moeten worden voor dit digitale tijdperk.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring